Faktory regionální konkurenceschopnosti

dc.contributorKučerová Irah, PhDr. Ing. Ph.D.
dc.contributor.advisorBednářová Pavla, doc. PhDr. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorTrytková, Anna
dc.contributor.otherKonzultant : 54869 Sojková Lenka, PhDr. Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 66455;66456 Němeček Tomáš, Ing. MBA;Sova Martin
dc.date2018
dc.date.accessioned2018-05-02
dc.date.available2018-05-02
dc.date.committed2018-01-31
dc.date.defense2018-01-29
dc.date.submitted2017-10-31
dc.date.updated21.3.2018 10:37
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá faktory regionální konkurenceschopnosti. Konkrétněji je práce zaměřená na porovnání Libereckého a Královéhradeckého kraje v rámci faktoru lidské zdroje. Diplomová práce je rozčleněna do teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů, které jsou důležité pro pochopení celé práce. V práci se definují pojmy jako region, konkurenceschopnost, nezaměstnanost a další, které s tím souvisí. Praktická část se věnuje komparaci Libereckého a Královéhradeckého kraje. Je zde uvedena stručná charakteristika obou krajů, byla provedena demografická analýza krajů, dále jsou představeny strategie rozvoje lidských zdrojů, a na konec provedena analýza nezaměstnanosti v krajích a jejich komparace.cs
dc.description.abstractThe master thesis deals with the factors of regional competitivness. The thesis is more specifically focused on the comparison of the Liberec and Hradec Kralove region within a factor of human resources. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part explains the basic concepts that are important for understanding whole thesis. The thesis defines concepts like region, competitivness, unemployment and the others associated with it. The practical part deals with a comparison of the Liberec and Hradec Králové region. There is a brief characteristic of both regions, it was conducted demographic analysis of regions, it was introduced human resources developmnet strategy of both regions and finally was conducted analysisof unemployment and their comparison in the regions.en
dc.description.mark
dc.format117
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky, Mapy -ROM
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/23130
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonDatabáze článků ProQuest (http://knihovna.tul.cz/).
dc.relation.isbasedonKARLSSON, Charlie, Börje JOHANSSON a Roger STOUGH. The Regional Economics of Knowledge and Talent: Local Advantage in a Global Context. Cheltenham: Northampton: Edward Eldgar Publishing, 2012. ISBN 978-1-84844-328-0.
dc.relation.isbasedonRYDVALOVÁ, Petra a Miroslav ŽIŽKA. Konkurenceschopnost a jedinečnost obce: identifikace dynamického rozvoje obce: studie 3. V Liberci: Technická univerzita, 2008. ISBN 978-80-7372-423-8.
dc.relation.isbasedonSKOKAN, Karel. Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji. 1. Ostrava: Repronis, 2004. ISBN 80-7329-059-6.
dc.relation.isbasedonVITURKA, Milan. Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje České republiky. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3638-9.
dc.relation.isbasedonŽIŽKA, Miroslav. Hospodářský rozvoj regionů: vymezení funkčních regionů, významné socioekonomické faktory, regionální odolnost a inovační intenzita. Praha: Professional Publishing, 2013. ISBN 978-80-7431-131-4.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonKonzultant: PhDr. Ing. Lenka Sojková, Ph.D., Katedra ekonomie, tajemník katedry EF TUL
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectRegioncs
dc.subjectregionální politikacs
dc.subjectkonkurenceschopnostcs
dc.subjectfaktory regionální konkurenceschopnostics
dc.subjectnezaměstnanostcs
dc.subjectLiberecký krajcs
dc.subjectKrálovéhradecký krajcs
dc.subjectRegionen
dc.subjectregional policyen
dc.subjectcompetitivnessen
dc.subjectfactor of regional competitivnessen
dc.subjectunemploymenten
dc.subjectLiberec regionen
dc.subjectHradec Králové regionen
dc.titleFaktory regionální konkurenceschopnostics
dc.titleFactors of Regional Competitivenessen
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.disciplineRS
local.degree.programmeHospodářská politika a správa
local.degree.programmeabbreviationN6202
local.department.abbreviationKEK
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.stag37691
local.identifier.verbis565164
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:06:15cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
TRYTKOVA_DIPLOMOVA_PRACE.pdf
Size:
3.2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Trytkova_OP.pdf
Size:
138.68 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Trytkova_VP.pdf
Size:
134.83 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
13.93 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP