Vodní skauting jako volnočasová aktivita. Historie a současnost Liberecké Flotily

Title Alternative:Water scouting as leisure aktivity. The history and the present of group Flotila Liberec
dc.contributor.authorJežková, Marta
dc.date.accessioned2018-12-03T18:37:14Z
dc.date.available2018-12-03T18:37:14Z
dc.description.abstractCílem práce je popsat rozvoj vodního skautingu v Liberci a posoudit dlouhodobé přínosyčinnosti liberecké Flotily 7. přístavu vodních skautů. Podklady pro splnění cíle byly získányz analýzy historických materiálů a z hloubkových rozhovorů s vedoucími, členy oddílu a takéz dotazníků rodičů dětí, které jsou dlouhodobými členy vodního přístavu Flotila.Potvrdil se předpoklad, že pravidelná činnost mladých vodních skautů ovlivňuje pozitivnějejich hodnotovou orientaci. Na mladé vodní skauty působí celkové zaměření vodníhoprogramu a jednotliví vedoucí oddílu a především tehdejší kapitán 7. přístavu vodních skautůFlotila Liberec. Získané výsledky ukazují, že správně vedená činnost má pozitivní vlivna výchovu a směřování současných mladých lidí. Výsledky získané prostřednictvímdotazníků a hloubkových rozhovorů lze využít nejen k propagaci vodního skautingu v Liberci,ale ukazují, že vodní program (přístavu Flotila), může být zařazen jako vhodná činnost do volnočasových programů mládeže a dospívajících.cs
dc.description.abstractThe aim of my bachelor thesis is description of water scouting in Liberec and assess thebenefits of long term activities of the Flotila Liberec 7th water scouts port. Materials to meetthe target were obtained from analysis of historical documents and in-depth interviews withleaders and members of the Flotila water scouts. And also from questionnaires with parents ofwater scouts port Liberec longterm members.It was confirmed that regular activities of young water scouts positively affects their valueorientation. Long-term chief of the Flotila Liberec 7th water scouts port, every group leaderand whole coverage of program has significant effect on the young scouts, too. The resultsshows, that right managed activity has positive impact on education and orientation of today'syouth. Results from questionnaires and in-depth interviews could be used not only onpropagation of water scouting in Liberec but shows that Flotilas water program could beclassified like a suitable activity to youth and teenage free-time programs.en
dc.identifier.signatureV 445/16 Pb
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/60553
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject.verbiszájmová činnostcs
dc.subject.verbisvolný čascs
dc.subject.verbisvodní skautingcs
dc.subject.verbisleisure activitiesen
dc.subject.verbisleisureen
dc.subject.verbiswater scoutingen
dc.titleVodní skauting jako volnočasová aktivita. Historie a současnost Liberecké Flotilycs
dc.title.alternativeWater scouting as leisure aktivity. The history and the present of group Flotila Liberecen
dc.typebakalářské prácecs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.faculty.abbreviationBAK
local.identifier.verbiskpw06523536
local.note.administratorsStare VSKP
local.verbis.aktualizace2019-12-25 19:12:41cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba.pdf
Size:
11.94 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_oponenta.PDF
Size:
634.99 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_vedouciho.PDF
Size:
286.58 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
V_44516_Pb.pdf
Size:
3.09 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP