Evropská ekonomická integrace

Title Alternative:The European economic integration
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The author in this thesis interprets the history of European economic integration, its major landmarks, namely the ratification of basic legal documents, and various stages of enlargement of the EU in its present form. Subsequently, the theoretical interpretation of outlined forms and stages of economic integration, three - pillar system, which is based on the functioning of the European Union, and described the most important institutions of the European Union - European Parliament, European Council, EU Council and the European Commission. In the practical part the author analysis basic macroeconomic indicators three countries surveyed - Czech republic, Poland and Estonia in the period after their entry into the EU for the years 2004 - 2008, compared with the pre-accession status for 2003. The goal is to acknowledge two basic assumptions - and that the accession of the countries into the EU in 2004 is clearly positive effect on macroeconomic indicators, thereby increasing the living standards of citizens of the country, and that increased volume of external trade. Both scenarios are in the final work on the basis of data and analysis confirmed.
Autorka v diplomové práci podává výklad o historii evropské ekonomické integrace, jejích hlavních meznících, kterými jsou ratifikace základních právních dokumentů a jednotlivé etapy rozšíření EU do dnešní podoby. Následně je nastíněn teoretický výklad o formách a stádiích ekonomické integrace, tří - pilířový systém, na kterém je postaveno fungování Evropské unie a popsány nejdůležitější orgány Evropské unie - Evropský parlament, Evropská Rada, Rada EU a Evropská komise. V praktické části analyzuje diplomantka základní makroekonomické ukazatele tří sledovaných zemí - České republiky, Polska a Estonska v období po jejich vstupu do EU za roky 2004 - 2008, v porovnání s předvstupním stavem za rok 2003. Cílem práce je potvrdit dvě základní hypotézy - a to, že vstup daných zemí do EU v roce 2004 se jednoznačně pozitivně projevil na makroekonomických ukazatelích, tím i na zvýšení životní úrovně občanů daných zemí, a dále, že došlo ke zvýšení objemu zahraničního obchodu. Obě hypotézy byly v závěru práce na základě zjištěných dat a provedené analýzy potvrzeny.
Description
katedra: KEK; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 79 s.
Subject(s)
the european union, the european integration, the eu enlargement, the macroeconomic indicators, the positive effects, evropská unie, evropská integrace, rozšíření eu, makroekonomické indikátory, pozitivní efekty
Citation
ISSN
ISBN