Volnočasové aktivity příslušníků Vazební věznice Liberec jako kompenzace psychické zátěže

Abstract
Práce se zabývá problematikou využití volného času příslušníků Vězeňské služby České republiky ve Vazební věznici Liberec pomocí metody dotazníku. Jsou zjišťovány informace o konkrétních volnočasových aktivitách (např. sledování televize, sport, četba knih, návštěva divadla, chovatelství, turistika a další) a kolik času na volnočasové aktivity příslušníci mají.Dotazníkem bylo dále šetřeno, jak se příslušníci Vězeňské služby České republiky vypořádávají se stresem, co si pod tímto pojmem představují, a jestli jim volnočasové aktivity pomáhají se se stresem vyrovnat.
The thesis focuses on the issue of the use of leisure time of the members of Prison Service of the Czech Republic. The research took place in Liberec Remand Prison. As the method used to collect data was chosen a questionnaire. The collected information includes various free time activities such as watching TV, sports, reading books, theatre, caring about pets, hiking and others. The questionnaire also examines how much time the members of Prison Service spend in leisure time activities.In addition, the questionnaire aims on the way the members of Prison Service of the Czech Republic cope with the stress, what they understand by this term and whether the leisure time activities help them to deal with it.
Description
Subject(s)
příslušník, Vazební věznice, stres, volný čas, coping, syndrom vyhoření, members of Prison Service, Remand Prison, stress, leisure, coping, burnout syndrome
Citation
ISSN
ISBN