Marketingová analýza hokejového klubu HC Slovan Ústečtí Lvi

Title Alternative:Marketing analalysis of the hockey club HC Slovan Ústečtí Lvi
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The Bachelor thesis assesses the working of the hockey club HC Slovan Ústečtí Lvi from an economic and sports perspective. Sports results and achievements are often based on the economic situation of the club. Because the club starts in the second highest ice hockey league and long-term seeks to get on to the highest league so the economic running of the club was compared with the economic running of the club's of the highest league from several aspects. Marketing activity was analyzed in detail because marketing gaining in importance in sports. From the marketing analysis emerged strengths and on the other side weaknesses of the club, on which the club should work on in the future. In the final section were proposed appropriate recommendations which could have a positive influence on the development of ice hockey in Ústí nad Labem. The most of the recommendations are focused on streamline the marketing efforts of the club.
Bakalářská práce hodnotí působení hokejového klubu HC Slovan Ústečtí Lvi po stránce ekonomické a sportovní. Sportovní výsledky a úspěchy se totiž často odvíjí od ekonomické situace klubu. Protože klub působí ve druhé nejvyšší hokejové soutěži a dlouhodobě usiluje o postup do nejvyšší soutěže, tak ekonomický chod klubu byl z několika pohledů porovnán s ekonomickým chodem klubů nejvyšší soutěže. Detailněji byla analyzována marketingová činnost klubu, protože marketing získává v oblasti sportu stále více na významu. Z aplikovaných marketingových analýz vzešly jak přednosti tak na druhé straně rezervy klubu, na kterých by měl klub v budoucnu zapracovat. V závěrečné části byla navrhnuta vhodná doporučení, která by mohla mít pozitivní vliv na rozvoj ústeckého hokeje. Přičemž většina doporučení je zaměřena na zefektivnění marketingového úsilí klubu.
Description
katedra: KTV; rozsah: 67 s.
Subject(s)
ice hockey, marketing, analysis, slovan ústí, ústečtí lvi, hokej, marketing, analýza, slovan ústí, ústečtí lvi
Citation
ISSN
ISBN