Dějiny vybraného regionálního muzea (Městské muzeum v Železném Brodě)

Title Alternative:History of Selected Regional Museum (Town Museum of Železný Brod)
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor work examines history of Town museum of Železný Brod (also called Municipal museum), its progression since the second half of the 19th century to the present time.The aim of this work is to create a complete history of the museum and its collections mainly in the 20th century. A part of this work are also photos, a town history and a history of the High School of Applied Arts for Glassmaking in Železný Brod, which was established in the 1920, below the Czecho-Slavonic Ethnographical Exhibition in 1895 in Prague and biographies of persons, who helped to raise a prestige of this museum.
Bakalářská práce pojednává o Městském muzeu v Železném Brodě, o jeho vývoji od druhé poloviny 19. století po současnost.Na základě zjištěných údajů byl vypracován text shrnující historii muzea a jeho sbírky převážně v průběhu 20. století. Práce je doplněna o fotografie, historii města a Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské založené v roce 1920, o Národopisnou výstavu českoslovanskou konanou v Praze v roce 1895 a o životopisy osobností, které se zasloužily o věhlas muzea.
Description
katedra: KHI; přílohy: 1 CD; rozsah: 119 s., i s. (39 917 slov)
Subject(s)
town (municipal) museum in železný brod, ethnographical museum of upper valley of jizera river region, Hruška's museum, czecho-slavonic ethnographical exhibition, museum association in železný brod, town železný brod, železný brod region, high school of applied arts for glassmaking, history, collections, exposition, František Sochor, Jaroslav Hudský, Alois Metelák, Josef Václav Scheybal, Jaroslava Jelínková, městské muzeum v železném brodě, národopisné muzeum horního pojizeří, Hruškovo muzeum, národopisná výstava českoslovanská, muzejní spolek v železném brodě, železný brod, železnobrodsko, střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, historie, sbírky, expozice, František Sochor, Jaroslav Hudský, Alois Metelák, Josef Václav Scheybal, Jaroslava Jelínková
Citation
ISSN
ISBN