Marketingová komunikace v prostředí B-to-B trhů

Title Alternative:Business-to-Business Marketing Communication
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této diplomové práce je provedení a následné vyhodnocení analýzy marketingové komunikace v prostředí B-to-B trhů. Analýza bude provedena na konkrétní společnosti pohybující se právě v této oblasti. První část se zabývá teoretickým popisem prostředí B-to-B komunikace a s tím souvisejícími nástroji. Následuje charakteristika společnosti - její historie, současnost i vize. Druhá část diplomové práce je věnována samotné analýze marketingové B-to-B komunikace společnosti a zevrubné analýze jednotlivých komunikačních nástrojů. Následně jsou identifikovány problémy, které byly během zpracovávání diplomové práce zjištěny, popsána a navržena jsou jednotlivá doporučení ke každému nástroji i komunikaci společnosti jako takové.
The aim of this thesis is to carry out and subsequently evaluate the analysis of B-to-B marketing communications. The analysis will be implemented on a particular company from this market section. The first part deals with a theoretic description of B-to-B marketing communications environment and with its tools. The company characteristics follow up - its history, present and vision. The second part of the thesis is focused on the analysis of the company B-to-B communications and the comprehensive analysis of particular communications methods. Consequently, the problems found out during the thesis execution are identified and particular recommendations for each of the tools as well as the communications as a whole described and suggested.
Description
katedra: KMG; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 89 s., 21 s. obr. příloh
Subject(s)
marketingová b-to-b komunikace, nástroje marketingové komunikace, komunikační rozpočet, mezinárodní marketingová komunikace, komunikační mix, b-to-b marketing communications, the marketing communications instruments, communication budget, international marketing communications, communication mix
Citation
ISSN
ISBN