Diversity management v automobilovém průmyslu

Title Alternative:Diversity Management in the Automobile Industry
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma paper focuses on the issue of diversity management in czech companies, situated in the Automobile industry. The main objective of this work is to determine the attitude of firms and their access to the idea of promoting diversity in its workplace and find solutions for those companies that have not yet understood the concept of diverse teams. This work is divided into four chapters. The first part is devoted to the theoretical foundations described in the literature, explains the basic knowledge and understanding that are necessary to deal with the issue. Next chapter is already based on the practical component. The second part of this work is focused on the analysis of the current situation in the company Škoda Auto, a. s. The following chapter is devoted to finding the current situation of companies in the field of diversity and summarizes the results of the studies.The last chapter contains a proposal for a solution to remedy the situation.
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku diversity managementu v českých firmách působících v automobilovém průmyslu. Hlavním cílem této práce je zjistit postoj a přístup firem k myšlence prosazování diverzity na jejích pracovištích a nalézt řešení pro ty firmy, které se s konceptem různorodých pracovních týmů ještě neztotožnily. Tato práce je rozčleněna do čtyř základních kapitol. První část je věnována teoretickým základům popsaným v odborné literatuře, vysvětluje základní poznatky a vědomosti, které jsou nutné ke zvládnutí dané problematiky. Další kapitoly se už opírají o praktickou část. Druhá část této práce je zaměřena na analýzu současné situace ve firmě Škoda Auto, a.s.. Následující kapitola je věnována zjištění stávající situace firem v oblasti diverzity a shrnuje výsledky provedeného průzkumu. Poslední kapitola obsahuje návrh řešení na zlepšení současného stavu.
Description
katedra: KPE; přílohy: CD ROM; rozsah: 88 s., 4 s. obr. příloh
Subject(s)
diversity, discrimination, teamwork, globalization, cultural differences, communication, corporate culture, flexible working conditions, benefits, diverzita, diskriminace, týmová spolupráce, globalizace, kulturní odlišnosti, komunikace, firemní kultura, flexibilní pracovní podmínky, benefity
Citation
ISSN
ISBN