Spokojenost mimořádně nadaných žáků ve školním prostředí

dc.contributorPalounková Zuzana, Ing. Ph.D. : 55520
dc.contributor.advisorBraumová Zdeňka, Mgr. : 66568
dc.contributor.authorZběhlíková, Barbora
dc.date.accessioned2020-11-12T11:22:12Z
dc.date.available2020-11-12T11:22:12Z
dc.date.committed2020-4-30
dc.date.defense2020-06-18
dc.date.submitted2019-4-3
dc.date.updated2020-6-18
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá spokojeností mimořádně nadaných žáků ve školním prostředí v běžných základních školách z pohledu konkrétně těchto žáků, vzhledem k současnému inkluzivnímu vzdělávání v České republice, kdy mimořádně nadaní žáci mohou často stát na okraji pozornosti oproti žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Teoretická část je zaměřena na historický vývoj vnímání nadání, na vymezení základních pojmů jako je nadání a mimořádné nadání a především se věnuje problematice mimořádně nadaných žáků ve školním prostředí, včetně legislativy. V praktické části je provedena analýza dotazníkového šetření, která vede k závěru, že navzdory převážně negativním názorům odborníků na spokojenost mimořádně nadaných žáků ve školním prostředí tito žáci ve škole většinou spokojeni jsou.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the satisfaction of extraordinarily gifted students in the school environment in ordinary elementary schools from the point of view of these students, due to the current inclusive education in the Czech Republic, when exceptionally gifted pupils often stand at the edge of attention compared to students with special educational needs. The theoretical part focuses on the historical development of the perception of giftedness, on the definition of basic concepts such as giftedness and extraordinary talent and above all it deals with the issue of exceptionally gifted students in the school environment including legislation. In the practical part there is an analysis of the questionnaire, which leads to the conclusion that despite the mostly negative opinions of experts about the satisfaction of exceptionally gifted students in the school environment these students are usually satisfied at school.en
dc.description.mark
dc.format57 s.
dc.format.extent
dc.identifier.signatureV 202002284
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/158058
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonDOČKAL, V., 2005. Zaměřeno na talenty, aneb, Nadání má každý. 1. vyd. Praha: Lidové noviny. ISBN 80-7106-840-3.
dc.relation.isbasedonFOŘTÍK V., FOŘTÍKOVÁ J., 2015. Nadané dítě a rozvoj jeho schopností. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0969-0.
dc.relation.isbasedonLANDAU, E., 2007. Odvaha k nadání. 1. vyd. Praha: Akropolis. ISBN 978-80-86903-48-4.
dc.relation.isbasedonSTEHLÍKOVÁ, M., 2018. Nadané dítě: Jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0512-0.
dc.relation.isbasedonSTEHLÍKOVÁ, M., 2016. Život s vysokou inteligencí: Průvodce pro nadané dospělé a nadané děti. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0101-6.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectmimořádné nadánícs
dc.subjectnadánícs
dc.subjectškolní prostředícs
dc.subjectspokojenostcs
dc.subjectzákladní vzdělávánícs
dc.subjectExtraordinarily gifteden
dc.subjecttalenten
dc.subjectschool environmenten
dc.subjectsatisfactionen
dc.subjectbasic educatioen
dc.titleSpokojenost mimořádně nadaných žáků ve školním prostředícs
dc.titleSatisfaction of Extraordinarily Gifted Students in the School Environmenten
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineSPV
local.degree.programmeSpeciální pedagogika
local.degree.programmeabbreviationB7506
local.department.abbreviationKSS
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP17000378
local.identifier.stag39589
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06668699
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2284
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Spokojenost_mimoradne_nadanych_zaku_ve_skolnim_prostredi_Zbehlikova_Barbora.pdf
Size:
2.13 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Zbehlikova_ved.pdf
Size:
2.66 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Zbehlikova_Barbora_opo.pdf
Size:
323.19 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
14.01 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP