Vztah mezi designem, vývojem výrobku a vlastnostmi textilního materiálu při 3D modelování oděvů a technické konfekce

Title Alternative:Vztah mezi designem, vývojem výrobku a vlastnostmi textilního materiálů při 3D modelování oděvů a technické konfekce
dc.contributorSamcová Monika, Ing.
dc.contributor.advisorNemčoková Renáta, Ing.
dc.contributor.authorSalačová, Denisa
dc.contributor.otherSkolitel : 54781 Antlová Klára, doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant : 61059 Vavruška Jan, Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 64554 Salla Irena, Ing.
dc.date2016
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2015-05-14
dc.date.defense2016-02-02
dc.date.submitted2014-11-11
dc.date.updated24.6.2016 17:13
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá průzkumem vztahu mezi objektem a obalem ve 3D software vzhledem k vlastnostem materiálu, který daný objekt potahuje. V teoretické části jsou popsány možnosti tvorby 3D objektů a jejich modelování. Dále pak možnosti 3D skenování, dostupných softwarů a jejich inovací s ohledem na potahování textilií s využitím struktury materiálu a jeho mechanických vlastností. Praktická část obsahuje tvorbu objektů v programu DesignConcept 3D od firmy Lectra, které jsou následně potaženy dvěma druhy textilie s předem naměřenými mechanickými vlastnostmi systémem KES. Tyto objekty jsou následně analyzovány s ohledem na mechanické vlastnosti, střihovou konstrukci obalu a použitou funkci. Závěrem práce je otestovat výsledné střihové díly a jejich vztah k objektu praktickým zpracováním.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the exploration of the relationship between the object and the envelope in 3D software due to the nature of the material that coats the object. The theoretical part describes the possibilities of 3D objects and modeling. Further possibilities for 3D scanning, available software, and innovations with respect to the coating of fabrics by using the structure of the material and mechanical properties. The practical part includes the creation of objects in DesignConcept 3D from Lectra, which are then coated with two kinds of fabric with pre-measured mechanical properties KES system. These objects are then analyzed with respect to mechanical properties, shear packaging construction and function used. Finally, work is to test the resulting cut pieces and their relationship to the object practical processing.en
dc.description.mark
dc.format276
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky 1x , 1x katalog, 3x střihové šablony, 4x dámský top
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/24810
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbegin*tecky* item Rödel, H., Schenk, A.; Herzberg, C., Krzywinski,S. Links between design, pattern development and fabric behaviours for clothes and technical textiles. International Journal of Clothing Science and Technology, Vo. 13, No 3/4 2001, pp. 217-227 item Yunchu, Yang; Weiyuan, Zhang Prototype garment pattern flattening based on individual 3D virtual dummy, International Journal of Clothing Science and Technology, Vol. 19, No. 5, 2007, pp.334- 348, ISSN: 0955-6222 item Jing-Jing Fang and Yu Ding Expert-based customized pattern-making automation: Part I. Basic patterns, International Journal of Clothing Science and Technology, Vol. 20 No. 1, 2008, pp. 26-40, ISSN: 0955-6222 item Jing-Jing Fang ,Yu Ding , Su-Chin Huang Expert-based customized pattern-making automation: Part II. Dart design, International Journal of Clothing Science and Technology, Vol. 20 No. 1, 2008, pp. 41-56, ISSN: 0955-6222 item Users Manual DesignConcept 3D item Lorencová, N. Modelování zpevňovacího prádla ve 3D software a analýza vlivu materiálů na výsledné 2D střihové díly, Liberec, 2013. 69 s. Diplomová práce na Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci na katedře oděvnictví. end*tecky*
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectDesignConcept 3Dcs
dc.subject3D modelovánícs
dc.subjectmechanické vlastnostics
dc.subjectKES systemcs
dc.subjectpotahovánícs
dc.subjectstřihcs
dc.subjectDesignConcept 3Den
dc.subject3D modelingen
dc.subjectmechanical propertiesen
dc.subjectKES systemen
dc.subjectcoatingen
dc.subjectpatternen
dc.subject.verbisfashion designen
dc.titleVztah mezi designem, vývojem výrobku a vlastnostmi textilního materiálu při 3D modelování oděvů a technické konfekcecs
dc.titleThe relationship between design, product development and properties of textile materials in 3D modeling and technical apparelen
dc.title.alternativeVztah mezi designem, vývojem výrobku a vlastnostmi textilního materiálů při 3D modelování oděvů a technické konfekcecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.disciplineOTE
local.degree.programmeTextilní inženýrství
local.degree.programmeabbreviationN3106
local.department.abbreviationKOD
local.facultyFakulta textilnícs
local.faculty.abbreviationFT
local.identifier.stag31929
local.identifier.verbis489658
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:07:17cs
local.verbis.studijniprogramKOD Textilní inženýrství/Oděvní a textilní technologiecs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Denisa_Salacova_Diplomova_prace_2015.pdf
Size:
7.42 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Salacova_posudek.pdf
Size:
190.12 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DPrecenze_Bc.Salacova_2016.pdf
Size:
195.26 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Salacova.pdf
Size:
36.06 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP