Porovnání českých a anglických přísloví o lidských vlastnostech

Abstract
Cílem této práce je zjištění míry podobnosti či rozdílnosti 50 českých přísloví a jejich anglických ekvivalentů na základě komparativní analýzy. Analýza se zaměřujena porovnání přísloví na lexikální i syntaktické rovině a zjišťuji, zda-li stejná přísloví mají i stejný původ. Z výsledků vyplývá, že 13 přísloví můžeme považovat za stejná či podobná, kdežto 37 z nich za odlišná. Odlišnosti se objevují především na syntaktické rovině a bylo ověřeno, že většina z podobných přísloví má stejný původ.
The aim of this paper is to find the degree of similarity or difference of 50 English proverbs and their Czech equivalents based on a comparative analysis. The analysis focuses on comparison on both a lexical and syntactic level and it also tries to find whether the similar proverbs also have the same origin. According to the results of the analysis, 13 of the chosen proverbs could be considered identical or similar, while 37 of them are considered to be different. The differences appear mostly on a syntactic level and most of the similar proverbs have the same origin.
Description
Subject(s)
přísloví, frazeologie, paremiologie, slovní druh, pořádek slov ve větě, zápor, zápor, časová reference, čas, proverbs, phraseology, paremiology, word class, word order, negation, time reference, tense
Citation
ISSN
ISBN