Průmyslové zóny v České republice

Title Alternative:The industrial zones in the Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of the thesis is a reflection of whether the industrial zone, whose construction is supported by the State and municipalities, are really great benefit to society, both economic and social aspects as well as for the environment as declared. Specifically, given the influence of the industrial zone in the area of unemployment, transport infrastructure, creation of small and medium-sized businesses, crime and the environment. Mention is also about investment incentives, the possibilities of obtaining them. This work is focused on analyzing the benefits and negatives of the industrial zone Ovčáry in the region Kolín. As part of the questionnaire for small and medium-sized businesses regarding their perspective of building an industrial zone in the region where they operate. In final part there is a recapitulation of the information of this thesis.
Cílem práce je zamyšlení nad tím, zda průmyslové zóny, jejichž výstavba je podporovaná státem a obcemi, jsou opravdu velkým přínosem pro společnost, jak z hledisek ekonomického a sociálního, tak i z hlediska životního prostředí, jak je deklarováno. Konkrétně je uveden vliv průmyslové zóny na oblasti nezaměstnanosti, dopravní infrastruktury, vzniku malých a středních podniků, kriminality a životního prostředí. Zmínka je i o investičních pobídkách, jaké jsou možnosti jejich získání. Tato práce je zaměřena na analýzu přínosů a negativ průmyslové zóny Ovčáry na region Kolín. Součástí je dotazník malých a středních firem, týkající se jejich pohledu na vybudování průmyslové zóny v regionu, kde podnikají. V závěru jsou shrnuty poznatky získané vypracováním této diplomové práce.
Description
katedra: KEK; rozsah: 80
Subject(s)
industrial zone, strategic industrial zone, czechinvest, greenfield, brownfield, investment incentives, european union funds, průmyslová zóna, strategická průmyslová zóna, czechinvest, greenfield, brownfield, investiční pobídky, fondy evropské unie
Citation
ISSN
ISBN