Komplexní přístup ke sponzoringu ZOO Liberec

Title Alternative:The Comprehensive Approach to the Sponsorship of the Liberec Zoo
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis focuses on the sponsorship of the Liberec Zoo. The work specifies the marketing communication and sponsorship in general, the sponsorship of the zoos and the sponsorship of the animals. The pivotal part of the thesis is made up by two marketing researches. The data for the marketing researches are obtained in questionnaires and in mantioned sources. The first research deals with the current sponsors of the Liberec Zoo and their motivation for the sponsorship. The aim of the second research is to evaluate a situation of the sponsorship of animals in the zoos in Czech Republic and Slovakia, compare it with the situation in the Liberec Zoo and find out the optimal method how to appropriate the marketing value of the animals. The results of the task are the specific recommendations how to improve the marketing activities of the Liberec Zoo.
Téma diplomové práce je zaměřeno na sponzorování Zoologické zahrady v Liberci. Vymezují se pojmy marketingová komunikace a sponzoring obecně, sponzorování zoologických zahrad a sponzoring zvířat. Stěžejní část tvoří dva marketingové výzkumy. Podklady pro výzkumy jsou získány pomocí dotazníků a z uvedených zdrojů. První výzkum se zabývá stávajícími sponzory Zoologické zahrady Liberec a jejich motivací pro sponzorování. Druhý výzkum si klade za cíl zhodnotit situaci sponzorování zvířat v ostatních zoologických zahradách v České republice a na Slovensku, porovnat ji se stavem v Zoologické zahradě Liberec a nalézt nejvhodnější způsob určování marketingové hodnoty jednotlivých zvířat určených ke sponzorování. Výsledkem práce jsou konkrétní doporučení pro zlepšení marketingových aktivit Zoologické zahrady v Liberci.
Description
katedra: KMG; přílohy: 1 DVD ROM; rozsah: 85 s., 17 s. obr. příloh
Subject(s)
recommendation, questionnaire, marketing value, marketing communication, marketing research, question, promotion, reciprocal service, informant, company, sponsor, sponsorship, sponsorship of animals, zoo, doporučení, dotazník, marketingová hodnota, marketingová komunikace, marketingový výzkum, otázka, propagace, protislužba, respondent, společnost, sponzor, sponzoring, sponzoring zvířat, zoologická zahrada
Citation
ISSN
ISBN