Projekt putovního cykloturistického kurzu pro vysokoškolské studenty

Title Alternative:The several-day bicycle-touring course for university students
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou cykloturistiky. Cílem práce je vytvoření projektu putovního cykloturistického kurzu včetně časového harmonogramu a finančního rozpočtu. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se věnuje základním pojmům cykloturistiky, druhům cykloturistiky a typům cykloturistických tras. Dále je teoretická část zaměřena na cykloturistickou výstroj, výzbroj a zásady bezpečné jízdy na kole. Praktická část se zabývá tvorbou projektu putovního cykloturistického kurzu, stanovením trasy, časového harmonogramu a finančního rozpočtu kurzu. Součástí praktické části je i anketa zabývající se povědomím studentů o současných kurzech, které pořádá KTV TUL a jejich zájmem o ně. Anketa je také podkladem pro vytvoření projektu putovního cykloturistického kurzu.
The thesis deals with the cycle tourism. The aim is to create a project of travel cycle tourism course including its timetable and budget. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part deals with basic terms of the cycle tourism, its varieties and types of cycle routes. Moreover, the theoretical part is also focused on cycling gear, a cycling equipment and safe cycling principles. The practical part deals with the cycle tourism course project, setting a route, timetable and budget rate. Later in the practical part there is also a survey dealing with student's awareness about the current courses organized by KTV TUL and their interest in such activities. The survey itself is also a base for travel cycle tourism course project creation.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN