Trvanlivost smyčkového zboží

Title Alternative:Durability terry goods
Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá srážlivostí froté zboží firmy Veba Broumov, a. s. Konkrétně se jedná o pět typů ručníků, které se liší gramáží. Těchto pět vzorků bude práno padesátkrát v průmyslové prádelně v běžném provozu, aby bylo ukázáno, jak je namáháno například hotelové prádlo. Hotelovému prádlu bude věnována jedna kapitola. Dále bude u nepraných vzorků provedena zkouška pevnosti v tahu, tato zkouška bude provedena i u praných vzorků z důvodu porovnání. U praných vzorků bude zmíněno i zaplstění smyček a změna vzhledu. Na závěr bude graficky zhodnocena spokojenost zákazníků s odebíraným zbožím Veba Broumov, a. s. Spokojenost bude zjištěna na základě písemných dotazníků a respondenty budou převážně hotely.
This bachelor publication concerns condensability of terry goods of Veba Broumov, a. s. It´s five type of terry towels, which are different in weight. This five type of towels will be washed in industrial laundry to show how hotel bed linen is subjected to f.e. Towel will be washed fifty times. Unwashed towels will be subjugated in method of totensile strength. This method will be done on unwashed towels because of comparison. It will be shown a involution tags and change of appearance. At the end graphs will show a satisfaction of customers with goods of Veba Broumov, a. s. A satisfaction will be detected on a base of written questionary and informants will be hotels.
Description
katedra: KHT; přílohy: 1 CD, 1 vzorknik; rozsah: 36 s., 4 s. příloh
Subject(s)
froté zboží, srážlivost, pevnost v tahu, spokojenost zázakníků, průmyslové praní, terry goods, condensability, totensile strength, satisfaction of customers, industrial laundry
Citation
ISSN
ISBN