Centralizace logistických činností Toyota v České republice

Title Alternative:Centralization of Toyota Logistics Activities in the Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Customer satisfaction as a basis should be the main aim of a rationally thinking companies. Successful realization of such a goal is contingent on managing all the things related to supply chain. Sorting out of these activites includes modern managing of supply chain, which represents effective utilization of all sources for management of logistics and information flows. The basis of my diploma work is to describe actual status of logistics operations, flows by Toyota Logistics Services Czech and in mean of effective logistics flow management to propose centralization of all Toyota logistics activities in the Czech Republic. In order to ensure objective information I have chosen practical consultations with particular employees of Toyota Motor Europe. The result after analysis consideration is, that the centralization of all logistics activites is a positiv step towards increasing of logistics flows effectivity and better customer satisfaction.
Uspokojení zákazníka je prvotním cílem, za kterým racionálně uvažující podniky směřují. Úspěšná realizace tohoto primárního cíle je podmíněna efektivním řízením všech činností spadajících do logistického řetězce a jeho jednotlivých částí. Podstatou mé diplomové práce je popsat aktuální stav fungování logistických operací u Toyota Logistics Services Czech a ve smyslu efektivního řízení logistických toků navrhnout řešení centralizace logistických činností v rámci České republiky. Pro účel získání objektivních informací a realizace návrhu řešení jsem zvolil konzultace s odpovědnými zaměstnanci odborných útvarů Toyota Motor Europe a interní materiály Toyota Motor Corporation. Na základě provedených analýz jsem došel k závěru, že centralizace logistických činností je pozitivním krokem k zefektivnění logistických toků a tím k lepšímu uspokojení zákazníků.
Description
katedra: KPE; rozsah: 80 s.
Subject(s)
centralization of logistics activities, distribution centers, logistics costs, logistics performance, logistics service provider, supply chain, transportation, centralizace logistických aktivit, distribuční centra, doprava, logistické náklady, logistický (dodavatelský) řetězec, logistický výkon, poskytovatel logistických služeb
Citation
ISSN
ISBN