Odklad povinné školní docházky

Title Alternative:Postponing the obligatory school attendance
dc.contributor.advisorRoudná, Pavlína
dc.contributor.authorSyrová, Michaela
dc.date2011
dc.date.accessioned2015-06-30
dc.date.available2015-06-30
dc.date.committed2010-04-23
dc.date.defense2011-01-25
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2008-02-28
dc.degree.levelbc
dc.descriptionkatedra: KSS; přílohy: pre-school age, school attendance, postponement of school attendance, maturity for school attendance, methods of work with children with postponement of school attendance.; rozsah: 64 s.,cs
dc.description.abstractTématem bakalářské práce byl odklad povinné školní docházky dětí a jejich připravenost pro školu. Práce byla rozdělena do tří částí. První kapitola se zabývala vývojem předškolního dítěte. Druhá kapitola popisovala školní zralost a připravenost a zaměřovala se na vymezení základních pojmů. Shromažďování informací o této problematice probíhalo prostřednictvím odborné literatury. Výzkumná část byla součástí poslední kapitoly, probíhala formou dotazování pracovníků základních škol, ohledně četnosti odkladů povinné školní docházky. Výsledné údaje byly zpracovány a vyhodnoceny v poslední části bakalářské práce. Cílem práce bylo přiblížení problematiky školní zralosti a odkladů povinné školní docházky. Navrhovaná opatření pro práci s dětmi s odkladem povinné školní docházky tvoří závěr bakalářské práce.cs
dc.description.abstractTheme of the bachelor´s thesis is postponement of obligatory school attendance and children´s readiness for school. The thesis has three parts. The first chapter is focused on development of pre-school children. The second chapter describes children´s maturity and readiness for school attendance and focus on definition of basic notions. The main information for this thesis was extracted from specialist literature. The research section is part of the last chapter the information was gained by way of inquiry of primary school teaching staff in reference to frequency of postponements of obligatory school attendance. Final results are processed and evaluated in the last part of bachelor´s thesis. The main objective is to explain the problems of maturity for school attendance and postponement of obligatory school attendance. Suggestions for work with children with postponement of school attendance close the bachelor´s thesis.en
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/10182
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectpředškolní věkcs
dc.subjectmateřská školacs
dc.subjectzákladní školacs
dc.subjectškolní docházkacs
dc.subjectodklad školní docházkycs
dc.subjectškolní zralostcs
dc.subjectmetody práce s dítětem s odkladem povinné školní docházkycs
dc.subject.verbisschool readinessen
dc.titleOdklad povinné školní docházkycs
dc.title.alternativePostponing the obligatory school attendanceen
dc.typeThesisen
local.departmentKSScs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.identifier.stag15792
local.identifier.verbis451560
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:01:04cs
local.verbis.studijniprogramKSS Speciální pedagogika/Speciální pedagogika předškolního věkucs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc_15792.pdf
Size:
717.76 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce
Loading...
Thumbnail Image
Name:
opo_15792.pdf
Size:
129.5 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek oponenta
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ved_15792.pdf
Size:
129.5 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek vedoucího
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obh_15792.pdf
Size:
358.87 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
výsledek obhajoby