Nezaměstnanost

Title Alternative:Unemployment
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis was concerned with the issue of unemployment and selected aspects of unemployment in Jablonec nad Nisou. The thesis was based on theoretical knowledge about unemployment and on the present state of labour market in Jablonec nad Nisou. The purpose of the thesis was to define by means of a survey the selected aspects of unemployment in Jablonec nad Nisou in term of the approach of an individual and his possibilities to secure a job. The structure of the thesis composed of two main parts. The theoretical part described by using monographs and internet sources the current theoretical knowledge about unemployment and defined the unemployment in Jablonec nad Nisou. The practical part was finding by a survey and the method of controlled conversation and data sheet the selected aspects of unemployment in Jablonec nad Nisou. It validated the three specified presumptions. The addressed sample consisted of 80 respondents - job applicants registered at the employment office of Jablonec nad Nisou. The survey findings resulted in proposed measures of possible methods how to find a job. The benefit of the thesis was in validating the presumptions. This validating resulted in finding that the active job search is not a guarantee of the re-entrance to the labour market. It also appeared that the secondary labour market represents an alternative of the re-entrance to the labour market for unemployed. The survey results showed up that the respondents assign their unemployment to the general fall of the number of job opportunities in Jablonec nad Nisou.
Bakalářská práce se zabývala problematikou nezaměstnanosti a vybranými aspekty nezaměstnanosti v Jablonci nad Nisou. Vycházela z teoretických poznatků o nezaměstnanosti a ze současného stavu trhu práce v Jablonci nad Nisou. Jejím cílem bylo pomocí průzkumu charakterizovat vybrané aspekty nezaměstnanosti v Jablonci nad Nisou z hlediska přístupu jedince a jeho možností získat zaměstnání. Strukturu práce tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí monografií a internetových zdrojů popisovala současné teoretické poznatky o nezaměstnanosti a charakterizovala nezaměstnanost v Jablonci nad Nisou. Praktická část zjišťovala pomocí průzkumu a metody řízeného rozhovoru a záznamového archu vybrané aspekty nezaměstnanosti v Jablonci nad Nisou. Ověřovala stanovené 3 předpoklady. Oslovený vzorek představoval 80 respondentů. Tento vzorek představovali uchazeči o zaměstnání vedení u Úřadu práce v Jablonci nad Nisou. Výsledky průzkumu vyústily v navrhovaná opatření možností způsobů získat zaměstnání. Přínosem bakalářské práce bylo ověření předpokladů. Z tohoto ověření vyplynulo, že aktivní hledání zaměstnání není zárukou k návratu na trh práce. Vyplynulo také, že sekundární trh práce představuje pro nezaměstnané alternativu návratu na trh práce. Výsledky průzkumu ukázaly, že respondenti svou nezaměstnanost přičítají poklesu pracovních příležitostí v Jablonci nad Nisou.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 59 s. (71 562 znaků)
Subject(s)
labour, labour market, employment, unemployment, unemployed person, job applicant, vulnerable groups, motivation, práce, trh práce, zaměstnání, nezaměstnanost, nezaměstnaný jedinec, uchazeč o zaměstnání, rizikové skupiny, motivace
Citation
ISSN
ISBN