Nasazení nástrojů Business Intelligence při analýze rizik

Title Alternative:Using Business Intelligence tools for the risk analysis
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The essential aim of the Bachelor Degree thesis "Using Business Intelligence tools for the risk analysis" is to demonstrate positive impacts of Business Intelligence methods for reporting upon risk analysis based decision making. The first part of the thesis has two chapters. The first chapter deals with Business Intelligence. It contains basic ideas, definitions and methods which are used in bussiness intelligence and explain basics of using these methods which are applied in second part of thesis. The second chapter delas with the basic ideas and methods connected with the risk analysis. The second part of the Bachalor Degree thesis is made by the project which covers both researched areas mentioned above. It describes using Business Intelligence tools for data processing, following by their analysis and by the risk evaluation.
Cílem bakalářské práce "Nasazení nástrojů Business Intelligence při analýze rizik" je ukázat možnost užití metod Business Intelligence při zobrazení skutečností, které mohou ovlivnit naše zhodnocení určitého rizika. První část obsahuje dvě kapitoly. První kapitola pojednává o Business Intelligence. Obsahuje základní pojmy, definice a metody, které jsou v Business Intelligence používány, a vysvětluje základy užití těchto metod, které byly aplikovány v praktické části práce. Druhá kapitola se zabývá základními pojmy z oblasti analýzy rizik a metod jejich řízení. Druhá část bakalářské práce se zabývá projektem, který čerpá z obou oblastí zmíněných v první části. Pojednává o využití nástrojů Business Intelligence pro zpracování dat, jejich následnou analýzu a vyhodnocení rizik.
Description
katedra: KIN; rozsah: 46
Subject(s)
business intelligence, data warehouse, database, risk analysis, risk, portal, business intelligence, datový sklad, databáze, analýza rizik, riziko, portál
Citation
ISSN
ISBN