Možnosti financování exportu se zaměřením na státní podporu v České republice

Title Alternative:Possibilities financing export with a focus on state support in Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis deals with possibilities financing export with a focus on state support in Czech Republic. Introduction this bachelor thesis rests on a general problems of export. This thesis includes theoretical pieces of knowledges, which relate to this problems, basic kinds of financing export, their possibilities of usage, advantages, disadvantages. Theoretical part of this thesis includes partly a characteristic of Czech Export Bank and its activities in this sphere. Practical part of this thesis explores individual products of Czech Export Bank, their appreciation and possibilities of usage. Final section this thesis compares Buyer´s credit and Surrender of outstandings. This thesis evaluates both products and evaluates their possibilities of usage. The end of this thesis consists in a manufacturing copany, whose export outweighs domestic consumption. Buyer´s credit and Surrender of outstandings were applied to this company and their possibilities were evaluated in term of this company.
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi financování exportu se zaměřením na státní podporu v České republice. Na úvod této práce je charakterizována problematika týkající se exportu všeobecně. Práce zahrnuje teoretické poznatky vztahující se k této problematice, základní druhy produktů exportního financování, jejich možnosti využití, výhody, nevýhody, charakteristiku České exportní banky a její úloha v této oblasti. V praktické části již přechází práce na analýzu jednotlivých produktů České exportní banky, jejich zhodnocení a možnosti využití. V závěrečné kapitole se tato práce věnuje porovnání Exportního odběratelského úvěru s Odkupem pohledávek. Práce se zaměřuje na zhodnocení obou produktů ve vhodnosti jejich využití. Na závěr je nastíněna výrobní firma, jejíž export převažuje nad domácí spotřebou. Na tuto firmu byly aplikovány oba porovnávané produkty a zhodnocení jejich využití z hlediska této formy.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 67 s., 5 s. příloh.
Subject(s)
export, czech export bank, products of export financing, buyer's credit, surrender of outstandings, export, česká exportní banka, produkty exportního financování, exportní odběratelský úvěr, odkup pohledávek
Citation
ISSN
ISBN