Elektricky řízená automobilová sedačka

dc.contributorFranc Zdeněk, Ing. : 68444
dc.contributor.advisorMartinec Tomáš, Ing. Ph.D. : 54776
dc.contributor.authorPardubský, Vít
dc.date.accessioned2022-11-04T08:00:58Z
dc.date.available2022-11-04T08:00:58Z
dc.date.committed2022-5-16
dc.date.defense2022-06-15
dc.date.submitted2021-10-12
dc.date.updated2022-6-21
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je návrh a realizace softwarové a hardwarové části externího řízení automobilové sedačky. Detailně je popsán použitý komunikační protokol CAN - Controller Area Network, jeho vlastnosti, principy jeho fungování a použití v automobilovém průmyslu. Praktická část popisuje postup návrhu hardwarového řešení ovládání sedačky s použitím modulu PCAN-MicroMod FD. Zmíněny jsou detaily ze schématu, návrhu desky plošného spoje a konfigurace CAN zpráv. Poslední částí je tvorba aplikace pro Windows v jazyce C#, která umožňuje odesílání CAN zpráv pro ovládání automobilové sedačky, vyčítání její polohy a její vykreslení.cs
dc.description.abstractThe goal of this bachelor thesis is designing and realizing software and hardware for external control of a car seat. Communication protocol CAN - Controller Area Network is used for this purpose and its properties, the way it functions and its uses in the automotive industry aredescribed in detail. The practical part describes the process of creating a hardware-based solution to controlling a car seat using the PCAN-MicroMod FD module. Details from the schematic, designing of a printed circuit board and configuring CAN messages are mentioned. The last part is about writing a C# Windows application, that enables CAN message sending to control the car seat, reading its current location data and visualizing it.en
dc.description.mark1
dc.format51 stran
dc.format.extentIlustrace, Schémata, Tabulky Projekt pro Visual Studio (kód též jako PDF), Projekt EAGLE (schémata též jako PNG)
dc.identifier.signatureV 202204017
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/166130
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonrenewcommandlabelenumi[theenumi] beginarab item parROBERT BOSCH GmbH. CAN Specification Version 2.0. Postfach 300204. D-7000 Stuttgart 30. 1991.par item parISO 14230-3:1999. Road vehicles textemdash Diagnostic systems textemdash Keyword Protocol 2000 textemdash Part 3: Application layer. International Organization for Standardization.par item parCORRIGAN, Steve. Introduction to the Controller Area Network (CAN) [online]. Revised 07/2008. Dallas: Texas Instruments, 2008. [cit. 2016-03-18]. Dostupné z: http://www.ti.com/lit/an/sloa101a/sloa101a.pdfpar endarab
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectAutomotivecs
dc.subjectsedačkacs
dc.subjectinteligentní řízenícs
dc.subjectCANcs
dc.subjectPCAN-USBcs
dc.subjectPCAN-MicroMod FDcs
dc.subjectAutomotiveen
dc.subjectcar seaten
dc.subjectintelligent controlen
dc.subjectCANen
dc.subjectPCAN-USBen
dc.subjectPCAN-MicroMod FDen
dc.titleElektricky řízená automobilová sedačkacs
dc.titleElectrically controlled car seaten
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineEIRS
local.degree.programmeElektrotechnika a informatika
local.degree.programmeabbreviationB2612
local.department.abbreviationMTI
local.facultyFakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studiícs
local.faculty.abbreviationFM
local.identifier.authorM18000040
local.identifier.stag43093
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis4af96d15-ea1d-4989-ac0b-6c7b1f584457
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo4017
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
PardubskySedacka.pdf
Size:
4.35 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Prilohy.zip
Size:
5.89 MB
Format:
Unknown data format
Description:
VSKP__priloha
Loading...
Thumbnail Image
Name:
hodnoticiarchprovedoucihobpdpPardubsky.pdf
Size:
346.31 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
VitPardubsky_hodnoticiarchprooponentabp_ZFtisk.pdf
Size:
345.48 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
32.17 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP