Vývoj nové metody měření jemnosti vláken vyrobených na bázi kyseliny hyaluronové

Abstract
Jemnost vlákna je jedním ze základních parametrů pro posuzování jakosti vláken na bázi kyseliny hyaluronové připravovaných metodou mokrého zvlákňování z roztoku. V současnosti zavedená metoda stanovení jemnosti je sice dostatečně přesná a validovatelná, ale destruktivní a relativně náročná na čas laboranta, zkoušku provádějícího. Ověření parametrů opakovatelnosti a reprodukovatelnosti potvrdilo velmi dobré vlastnosti metody a její odpovídající hodnotu. Pomocí skenování vlákna laserem ze čtyř směrů je možné získat určité informace o průřezu vlákna. Základní získaný parametr je tloušťka vlákna. Získané hodnoty tloušťky vláken silně korelují s hodnotami jemnosti získanými gravimetricky, avšak vypočtené odhady jemnosti z parametru získaného pomocí laseru jsou oprotinim významně nadhodnocené. Získaný parametr tloušťky je nicméně vhodné použít pro hodnocení jakosti vlákna.
Linear density of fibers is one of main paramaters for quality assessment of fibers based on sodium hyaluronate prepared by wet-spinning. Currently used method for linear density assessment is accurate enough and can be validated. Nevertheless the method is destructive and relatively time consuming for the technician. Repeatability and reproducibility study confirmed very good properties of the method and its usability. By four axes laser scanning of the fiber approximate information about the fiber cross section can be obtained. The main parameter is the fiber width. The measured fiber width is strongly correlated with the results obtained by gravimetric measurement of linear density. Linear density values calculated directly from measured fiber width are significantly higher then the ones measured by gravimetric method. Laser scanning obtained width of fiber can be used for evaluating quality of the fiber.
Description
Subject(s)
vlákna, jemnost, hyaluronát sodný, skenování laserem, fibers, linear density, sodium hyaluronate, laser scanning
Citation
ISSN
ISBN