Numerické simulace přítoku podzemní vody do tunelu.

Title Alternative:Numerical simulation of groundwater inflow into a tunnel.
dc.contributor.advisorHokr, Milan
dc.contributor.authorŠustr, Dušan
dc.date2009
dc.date.accessioned2013-12-20
dc.date.available2013-12-20
dc.date.committed2009-05-29
dc.date.defense2009-06-25
dc.date.issued2013-12-20
dc.date.submitted2008-10-30
dc.degree.levelmgrcs
dc.descriptionkatedra: NTI; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 50 s.cs
dc.description.abstractHlavním cílem diplomové práce je simulovat proudění podzemní vody v okolí tunelu a získané výsledky podrobit srovnání s naměřenými daty. V úvodu práce se zabýváme teoretickým popisem proudění podzemní vody a metodami numerického výpočtu úloh proudění. Uvádíme stručný popis softwarových nástrojů použitých pro tvorbu a práci s modelovými úlohami. Další kapitola popisuje lokalitu Bedřichov a tunel Bedřichov A. Řešení úlohy je následující. Postupujeme od geometricky jednodušších úloh až po úplný 3D model lokality Bedřichov. Na prvních úlohách jsme odhadli hodnoty hydraulické vodivosti horniny v okolí tunelu. V další úloze jsme na 2D řezu reálnějšího terénu zjišťovali jak se jednotlivé varianty nastavení okrajových podmínek projeví na proudění vody. Nakonec jsme přistoupili k vytvoření 3D modelu lokality Bedřichov. Poslední modely hlavní řešené úlohy porovnáváme vzhledem k měřeným přítokům vody do tunelu.cs
dc.description.abstractThe main aim of my diploma thesis is to simulate a groundwater flow in the surrounding of the tunnel and to compare the obtained readings with the measured data. At the beginning of the thesis I deal with a theoretical description of the groundwater flow and the methods of a numerical calculation of the flow. I present a brief description of the software tools used for creation and working with the model assignments. The other chapters describe of Bedřichov locality and the tunnel Bedřichov A. The solution task is as follows. We proceed from geometrically easier tasks up to the complete 3D model of Bedřichov locality. Upon the first tasks we disclosed values of hydraulic conductivity in the surrounding of the tunnel. In the next task using the 2D section of a more practical terrain we investigated how particular options of marginal conditions influence the groundwater flow. In the final phase we came to create the 3D model of Bedřichov locality. The last models of this main task solved are compared with regards to the measured inflows into the tunnel.en
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/757
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectproudění podzemní vodycs
dc.subjectnumerické simulacecs
dc.subjectlokalita Bedřichovcs
dc.subjecthydraulická vodivostcs
dc.subjectgroundwater flowen
dc.subjectnumerical simulationsen
dc.subjectBedřichov localityen
dc.subjecthydraulic conductivityen
dc.subject.verbispodzemní vodycs
dc.titleNumerické simulace přítoku podzemní vody do tunelu.cs
dc.title.alternativeNumerical simulation of groundwater inflow into a tunnel.en
dc.typeThesis
local.departmentNTIcs
local.facultyFakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studiícs
local.identifier.stag16192
local.identifier.verbis397160
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:15:08cs
local.verbis.studijniprogramNTI Elektrotechnika a informatika/Přírodovědné inženýrstvícs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
mgr_16192.pdf
Size:
1.61 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce