Mobbing a bossing

Title Alternative:Mobbing and Bossing
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis deals with mobbing and it goes from a need to inform about a danger of a patological human relationschips in workplace. The thesis consists of two fundamental parts. The first part is teoretical and it specifices mobbing in context with other patological relationships, it points out the danger of mobbing, it closely describes cause for its origin, its progress, its characteristic features, its consequences of actuating. Much of the thesis is attend to prevention of mobbing. At the end of the theoretical part it is evaluated the danger of origin and actuation of mobbing in health field. The second part is practical and probes by means of questionary an awareness of hospital staff in Frydlant about mobbing. The results show the low awareness about mobbing in the best part of the staff. It results precautions, that lead to increasing of awareness of hospital staff about mobbing. The proposal of leaflet about mobbing and bossing is a part of diploma thesis.
Bakalářská práce se zabývá problematikou mobbingu a vychází z potřeby informovat o nebezpečnosti patologických vztahů na pracovišti. Práci tvoří dvě stěžejní části. První část je teoretická a pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů vymezuje mobbing v kontextu s jinými patologickými vztahy, poukazuje na jeho nebezpečí, podrobně popisuje příčiny jeho vzniku, jeho vývoj, charakteristické znaky, důsledky jeho působení. Velká část práce je věnována prevenci vzniku mobbingu. Na konci teoretické části je zhodnoceno nebezpečí vzniku a působení mobbingu ve zdravotnickém prostředí. Praktická část zjišťuje pomocí dotazníku informovanost zaměstnanců Nemocnice Frýdlant o problematice mobbingu. Výsledky ukazují na nízké povědomí o mobbingu převážné většiny zaměstnanců. Z toho vyplývají opatření, která povedou ke zvýšení informovanosti zaměstnanců Nemocnice Frýdlant o mobbingu. Součástí bakalářské práce je návrh informačního letáku o mobbingu a bossingu.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 86
Subject(s)
mobbing, bossing, syndrom vyhoření, šikana na pracovišti, staffing, burnout, mobbing, bossing, burnout syndrome, chicane in the workplace, staffing, burnout
Citation
ISSN
ISBN