Adaptace zaměstnanců ve vybraném podniku

dc.contributorKudrnáčová Martina, Mgr. : 67991
dc.contributor.advisorMaršíková Kateřina, doc. Ing. Ph.D. : 54969
dc.contributor.authorMachová, Daniela
dc.date.accessioned2021-08-15T17:09:44Z
dc.date.available2021-08-15T17:09:44Z
dc.date.committed2022-8-31
dc.date.defense2021-06-17
dc.date.submitted2020-11-1
dc.date.updated2021-6-17
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou adaptace nových zaměstnanců ve vybraném podniku. Cílem práce je na základě analýzy současného adaptačního procesu ve společnosti Devro navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení současného stavu. Teoretická část práce na základě odborné literatury vymezuje základní pojmy související s činnostmi řízení lidských zdrojů, přijímáním zaměstnanců, avšak zejména s oblastí adaptace. V praktické části je nejprve blíže představena vybraná společnost. Poté je zanalyzován a zhodnocen současný proces adaptace dělnických i technicko-hospodářských pracovníků. Dle teoretických východisek a odhalených slabých stránek procesu jsou navržena opatření ke zlepšení současné situace. Hlavním výstupem práce je vytvořený dotazník, jehož prostřednictvím by společnost mohla pravidelně získávat zpětnou vazbu týkající se průběhu adaptačního procesu od svých zaměstnanců. V závěru práce je uvedeno ekonomické zhodnocení vybraných doporučení.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the issue of the induction process of new employees in a selected company. The aim of this thesis is on the basis of analysis of the current induction process in the company Devro to suggest arrangements for improvement of the current situation. The theoretical part, based on professional literature, defines basic terms related to human resource management activities, hiring employees, but especially in the field of induction. In the practical part, there is described in detail the selected company. Then the current induction process of manual workers and technical-economic employees is analyzed and evaluated. Based on theoretical knowledge and revealed weaknesses of the process, there are suggested arrangements for improvement the current situation. The main output of the thesis is a formed questionnaire, through which the company could regularly obtain feedback on the course of the induction process from its employees. In the conclusion of the thesis, there is mentioned economic evaluation of selected recommendations.en
dc.description.mark
dc.format93 s. (134 350 znaků)
dc.format.extentIlustrace není volně vložená příloha
dc.identifier.signatureV 202102893
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/160369
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR. 2015. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy. 13. vyd. Praha: GRADA Publishing. ISBN 978-80-247-5258-7. itemBLÁHA, Jiří, et al. 2013. Pokročilé řízení lidských zdrojů. Brno: Edika. ISBN 978-80-266-0374-0. itemFOOT, Margaret, Caroline HOOK a Andrew JENKINS. 2016. Introducing human resource management. 7hindexth ed. Harlow: Pearson. ISBN 978-1-292-06396-6. itemKOUBEK, Josef. 2015. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 5. vyd. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-288-8. itemŠIKÝŘ, Martin. 2016. Personalistika pro manažery a personalisty. 2. vyd. Praha: GRADA Publishing. ISBN 978-80-247-5870-1. itemPROQUEST. 2020. Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit.~2020-09-28]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz/ enditemize parKonzultant: Ing. Milada Balážová, vedoucí personálního oddělení, Devro s.r.o.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectAdaptační procescs
dc.subjectnástup nových zaměstnancůcs
dc.subjectpersonální činnostcs
dc.subjectřízení lidských zdrojůcs
dc.subjectzaškolenícs
dc.subjectInduction processen
dc.subjectonboarding of new employeesen
dc.subjectpersonnel activityen
dc.subjecthuman resource managementen
dc.subjecttrainingen
dc.titleAdaptace zaměstnanců ve vybraném podnikucs
dc.titleInduction Process of Employees in a Selected Companyen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineMPP
local.degree.programmePodniková ekonomika
local.degree.programmeabbreviationN0413A050007
local.department.abbreviationKPE
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE19000296
local.identifier.stag41762
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis09313407-392a-487b-84d2-3755ecc54837
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2893
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Machova_Adaptace_zamestnancu.pdf
Size:
8.32 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_DP_D_Machova.pdf
Size:
239.02 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_oponenta_DP_Daniela_Machova.pdf
Size:
1.28 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
21.18 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP