Automaticky řízené elektrické auto

Title Alternative:Automatic controlled slot car
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce popisuje jednotlivé komponenty použité v automaticky řízeném elektrickém autě a způsob jakým bylo naprogramováno. Vysvětluje využití mikroprocesoru MCF51JM64, použitého jako hlavního řídícího prvku, který dále pracuje s H-můstkem ovládajícím elektromotor v modelu auta a s daty z čidel. Také uvádí použití filtrovaných dat z tříosého akcelerometru MMA7361L, ukládání na paměťovou kartu, zapojení reflexního snímače CNY70 a výrobu vlastního optického čidla. Dále se zabývá softwarem, analýzou a využití filtru pro zpracovaní dat. Hlavní náplní je naprogramování algoritmu, který optimálně namapuje neznámou závodní trať a poté ji projede co nejrychleji.
This thesis describes particular components and the software development of automatically controlled slot car. It explains usage of microprocessor MCF51JM64 as a main controlling unit, connected to H-bridge which regulates the speed of the electric engine inside the model and working with data from various sensors. It also describes filtered data from three-dimensional accelerometer MMA7361L, saving to flash memory, connection of reflexive sensor CNY70 and making of own optical sensor. The thesis also comments on software and the analysis and usage of data filter. The main topic of the thesis is development of an algorythm, which optimally maps unknown race track and then controls the car trough the course as fast as possible.
Description
katedra: MTI; přílohy: 1x CD; rozsah: 40-50s
Subject(s)
mikroprocesor, akcelerometr, h-můstek, freescale, filtr, microprocessor, accelerometer, h-bridge, freescale, filter
Citation
ISSN
ISBN