Přístup k Microsoft SQL Serveru 2008 pro oblast Business Intelligence

Title Alternative:Access to Microsoft SQL Server 2008 Business Intelligence
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor project deals about development of the analytic tools, which Mirosoft, one of the lead players on the Business Intelligence market, provides to support database products Microsoft SQL Server 2000 to 2008R2 version. There is mainly described experience acquired during my five years long working with these tools. First part is more about theoretical view on the BI problematic, and then it compares arrival of particular BI tools from Microsoft on market in time. In the next part of this bachelor project is a case study which I was working on during my work experience in the Asseco Central Europe, ltd. Company. This project targets to enable access to the analytical results from MS SQL Server for the public from the Internet network, with maintaining the demanded security level.
Tato bakalářská práce pojednává o vývoji analytických nástrojů jednoho z hlavních hráčů v oblasti Business Intelligence na trhu, společnosti Microsoft, která poskytuje tyto nástroje na podporu databází Microsoft SQL Serveru 2000 až 2008 R2. Jedná se zejména o zkušenosti nabyté v rámci pětileté práce s těmito nástroji. První část se nejdříve zabývá teoretickým pohledem na problematiku BI, poté porovnává příchod jednotlivých BI nástrojů od společnosti Microsoft v čase. Dále je součástí této bakalářské práce případová studie pojednávající o projektu, na kterém jsem měl možnost se podílet v rámci dvousemestrální řízené praxe ve společnosti Asseco Central Europe, a.s. Tento projekt má za úkol zpřístupnit analytické výstupy z SQL serveru veřejnosti ze sítě Internet, a to při zachování požadované bezpečnosti.
Description
katedra: KIN; rozsah: 62
Subject(s)
business intelligence, data warehouse, olap, etl, microsoft sql server, microsoft performancepoint server, business intelligence, datový sklad, olap, etl micorosoft sql server, microsoft performancepoint server
Citation
ISSN
ISBN