Porovnání materiálových vlastností ocelí používaných pro nožířské účely

Title Alternative:Comparison of material characteristics of steel used for cutlery purposes
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The work deals with a utilization of tool steels for the production of blades for knifes and with a comparison of characteristics of selected types of steel. There exist no standard measures and processes to judge the quality of blades for the production of knifes. This fact was the impulse for this work. Tool steels were chosen for this work. The reason is that they may posses the most suitable mechanical characteristics necessary for the production of blades and cutting instruments in general. The aim of this work is to find a comprehensive criterion for mutual comparison of tested steels, possibly also to choose suitable tests for the comparison. The theoretical part is divided into three sections. The first one deals with characteristics of tool steels, with their subdivision and utilization. The second section is devoted to the heat-treatment suitable for the processing of knife blades and the third one treats the mechanical tests. The experimental part contains the preparation of samples, their testing and evaluation of mechanical characteristics of individual steels. The test samples have undergone the test by tension and impact. Further the temper has been measured and the test of cutting efficiency performed. Both standard and specific test of measuring knife blades have been realized. Particular test have been evaluated and the resulting values have been recorded into the tables and charts. Methods suitable for comprehensive evaluation have been chosen at the conclusion. The assessment of availability of steels and their prices has been chosen as a complementary criterion.
Práce se zabývá problematikou využití nástrojových ocelí pro výrobu čepelí na nože a porovnáním vlastností vybraných typů ocelí. Jako podnět pro tuto práci je fakt, že neexistují standardní měření a postupy, podle kterých by se dala posuzovat kvalita čepelí nožů. Pro tuto práci byly vybrány nástrojové oceli, protože mají asi nejvhodnější mechanické vlastnosti pro výrobu čepelí a řezných nástrojů vůbec. Cílem této práce je pokusit se stanovit komplexní kritérium pro vzájemné srovnání zkoušených ocelí, popř. vybrat vhodné zkoušky pro toto srovnání. Teoretická část je rozdělena na tři části. První část se zabývá charakteristikou nástrojových ocelí, jejich rozdělením a použitím, druhá část je věnována tepelnému zpracování, vhodnému pro zpracování nožových čepelí a třetí část je věnována mechanickým zkouškám. Experimentální část obsahuje přípravu vzorků, jejich zkoušení a posuzování mechanických vlastností jednotlivých ocelí. U zkušebních vzorků byla provedena zkouška tahem, rázem, byla měřena tvrdost a byla provedena zkouška řezivosti. Byly požity jak zkoušky standardní, tak zkoušky specifické pro měření čepelí nožů. Jednotlivé zkoušky byly vyhodnoceny, hodnoty zaneseny do tabulek a grafů a na závěr byly zvoleny metody, vhodné pro komplexní posouzení. Doplňujícím kritériem bylo posouzení dostupnosti ocelí a jejich cena.
Description
katedra: KMT; přílohy: 1 CD-ROM; rozsah: 63 s., 8x příloha
Subject(s)
tool steels, cutlery, mechanical tests of tool steels, comparison of characteristics of steel, nástrojové oceli, nožířství, mechanické zkoušky nástrojových ocelí, porovnání vlastností ocelí
Citation
ISSN
ISBN
Collections