Marketingová strategie značky Křišťálové údolí při pronikání do nového tržního segmentu

Abstract
Cílem této diplomové práce je vytvoření takové marketingové komunikační strategie, aby mohla být následně využita subjektem Křišťálové údolí, které se snaží proniknout na nový tržní segment a budovat v něm svou značku. Teoretická část práce je zaměřena na dvě hlavní témata, kterými jsou brand management a komunikační mix. Teoretické podklady obou témat jsou následně využity v praktické části práce, v níž dochází k představení Křišťálového údolí, je vytvořen stručný dotazník, který napomáhá v tvorbě strategie. Poslední a zároveň primární část je tvořena návrhem komunikační strategie pro sociální síť Instagram. Je zde využito od textových po ilustrovaná doporučení, která napomohou budovat hodnotu značky.
The main purpose of this thesis is to create a marketing communication strategy that can be subsequently used by the subject Crystal Valley, which is trying to penetrate a new market segment and build its brand there. The theoretical part of the thesis is focused on two main topics, which are brand management and communication mix. The theoretical background of both topics is then used in the practical part of the thesis, which introduces Crystal Valley, a brief questionnaire that helps in the strategy creation is created. Main and most important part of the thesis is a proposal for a communication strategy for the social media platform Instagram. This proposal includes recommendations ranging from text-based to illustrated, which will help in building brand value.
Description
Subject(s)
Online marketing, brand management, Instagram, strategie, komunikační mix, Křišťálové údolí
Citation
ISSN
ISBN