Dynamické webové stránky pro tvůrce stripů a komiksů.

Title Alternative:Dynamic webpage for creators of strips and comics.
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The work deals with the creation of dynamic web pages for artists and comics strips, which takes the form of content management system. The work uses the selected PHP and JavaScript frameworks, which are subsequently described. The essential part is the design and actual implementation using frameworks.
Práce se zabývá tvorbou dynamických webových stránek určených tvůrcům komiksů a stripů, které mají formu publikačního systému. K tvorbě využívá vybraného PHP a JavaScript frameworku, které jsou následně popsány. Zásadní část je pak návrh a samotná realizace pomocí frameworků.
Description
katedra: NTI; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 54 s.
Subject(s)
content management system, nette framework, gd, dibi, mysql, publikační systém, nette framework, knihovna gd, dibi, mysql
Citation
ISSN
ISBN