Financování vlastního bydlení v České republice

dc.contributor
dc.contributor.advisorHyblerová Šárka, Ing. Ph.D. : 54833
dc.contributor.authorVagenknechtová, Michaela
dc.date.accessioned2022-07-29T04:30:13Z
dc.date.available2022-07-29T04:30:13Z
dc.date.committed2023-8-31
dc.date.defense2022-06-01
dc.date.submitted2021-11-1
dc.date.updated2022-6-1
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBydlení je základním požadavkem člověka. Bydlení uspokojuje základní potřeby lidí po celém světě a stává se tak nezbytnou součástí lidských životů. Bakalářská práce se proto zaobírá základními formami financování vlastního bydlení cizími zdroji dostupnými na finančních trzích v České republice. V práci se autorka dále zabývá základní kategorizací bydlení, která je nedílnou součástí základního shrnutí informací týkající se bydlení. Bakalářská práce je věnována problematice dostupnosti bydlení a působení státu na dosažitelnost bydlení pro obyvatele České republiky. Výsledek práce zobrazuje porovnání dostupnosti bydlení pro modelový příklad v jednotlivých letech v závislosti na nabídku finančního produktu a podmínkami stanovenými Českou národní bankou.cs
dc.description.abstractHousing is a basic human requirement. Housing meets the basic needs of people around the world and is becoming an essential part of people's lives. Therefore, the bachelor thesis describes the basic forms of financing one's own housing by extraneous sources available on the financial markets in the Czech Republic. The author also deals with the basic categorization of housing, which is an integral part of the basic summary of information about housing. The bachelor thesis is devoted to the issue of housing affordability and the influence of the state on housing affordability for the inhabitants of the Czech Republic. The result of the work shows a comparison of housing affordability for a model example in individual years, depending on the offer of a financial product and the conditions set by the Czech National Bank.en
dc.description.mark
dc.format63
dc.format.extent-
dc.identifier.signatureV 202203896
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/165913
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemKANTNEROVÁ, Liběna, 2016. Základy bankovnictví: teorie a praxe. Praha: C.H. Beck. ISBN 978-80-7400-595-4. itemSYROVÝ, Petr a Tomáš TYL, 2020.~Osobní finance: řízení financí pro každého. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-271-2886~0. itemKLIMENT, Pavel, 2018. ~Dvojí optika bezdomovství. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-433-8. itemFERGUSON, Mark, 2017. How to Buy a House: What Everyone Should Know Before They Buy or Sell a Home. USA: INVESTFOURMORE. ISBN 978-1521055656. itemPROQUEST, 2021.~Databáze článků ProQuest~[online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2021-09-30]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz enditemize parKonzultant: Eva Šilhánová, realitní makléřkapar
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectBydlenícs
dc.subjectbytová politikacs
dc.subjectfinancovánícs
dc.subjectfixacecs
dc.subjecthypoteční úvěrcs
dc.subjectnemovitostcs
dc.subjectvlastnictvícs
dc.subjectpřeklenovací úvěrcs
dc.subjectstavební spořenícs
dc.subjectúroková sazbacs
dc.subjectBridging loanen
dc.subjectbuilding savingsen
dc.subjectfinancingen
dc.subjectfixationen
dc.subjecthousing policyen
dc.subjecthousingen
dc.subjectinterest rateen
dc.subjectmortgage loanen
dc.subjectownershipen
dc.subjectreal estateen
dc.titleFinancování vlastního bydlení v České republicecs
dc.titleFinancing Own Housing in Czech Republicen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineMS
local.degree.programmePodniková ekonomika
local.degree.programmeabbreviationB0413A050006
local.department.abbreviationKFÚ
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE19000079
local.identifier.stag43273
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06701176
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3896
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_VagenknechtovaFinancovani_bydleni.pdf
Size:
1.29 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_BP_2022_Vagenknechtova.pdf
Size:
240.66 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
32.02 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP