Financování vlastního bydlení v České republice

Abstract
Bydlení je základním požadavkem člověka. Bydlení uspokojuje základní potřeby lidí po celém světě a stává se tak nezbytnou součástí lidských životů. Bakalářská práce se proto zaobírá základními formami financování vlastního bydlení cizími zdroji dostupnými na finančních trzích v České republice. V práci se autorka dále zabývá základní kategorizací bydlení, která je nedílnou součástí základního shrnutí informací týkající se bydlení. Bakalářská práce je věnována problematice dostupnosti bydlení a působení státu na dosažitelnost bydlení pro obyvatele České republiky. Výsledek práce zobrazuje porovnání dostupnosti bydlení pro modelový příklad v jednotlivých letech v závislosti na nabídku finančního produktu a podmínkami stanovenými Českou národní bankou.
Housing is a basic human requirement. Housing meets the basic needs of people around the world and is becoming an essential part of people's lives. Therefore, the bachelor thesis describes the basic forms of financing one's own housing by extraneous sources available on the financial markets in the Czech Republic. The author also deals with the basic categorization of housing, which is an integral part of the basic summary of information about housing. The bachelor thesis is devoted to the issue of housing affordability and the influence of the state on housing affordability for the inhabitants of the Czech Republic. The result of the work shows a comparison of housing affordability for a model example in individual years, depending on the offer of a financial product and the conditions set by the Czech National Bank.
Description
Subject(s)
Bydlení, bytová politika, financování, fixace, hypoteční úvěr, nemovitost, vlastnictví, překlenovací úvěr, stavební spoření, úroková sazba, Bridging loan, building savings, financing, fixation, housing policy, housing, interest rate, mortgage loan, ownership, real estate
Citation
ISSN
ISBN