Řízení zásob ve společnosti Grammer DK

Title Alternative:Inventory management in company Grammer DK
Abstract
Diplomová práce se zabývá optimalizací logistických a výrobních procesů ve společnosti Grammer Dolní Kralovice, aplikovaných na výrobní linku loketních opěrek MAL VW526. Popisuje vybrané metody štíhlé výroby a jejich užití v praxi. Diplomová práce se zaměřuje na podrobnou analýzu a vytvoření návrhů řešení až po implementaci navržených opatření, vyhodnocení účinnosti provedených změn a vytváření sdílených standardů pro ostatní závody skupiny Grammer. Diplomovou práci lze použít jako návod pro aplikaci metod štíhlé výroby s cílem rozšíření použitých metod i na ostatní výrobní linky a vytvoření standardu pro ostatní výrobní závody.
Description
78 s., 5 s. příl. :il., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
inventory control, business logistics, řízení zásob, logistika (management)
Citation
ISSN
ISBN