Funkce školních družin ve volnočasových aktivitách dětí

Title Alternative:Function of School Nursery Centres for Children Leisure Time Activities
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou využívání volného času ve školních družinách. Jejím cílem je porovnání činností školních družin a zmapování účasti na zájmových kroužcích škol. Práci tvoří dvě stěžejní oblasti. Jedná se o část teoretickou, která se zaměřuje na zájmové vzdělávání a využívání volného času, především ve školních družinách. Praktická část analyzuje, pomocí časového snímku, aktivity tvořící náplň činností ve školních družinách. Pomocí dotazníkového šetření zjišťuje spokojenost dětí a rodičů se školní družinou a důvody pro přihlášení dítěte. Dále zachycuje účast dětí na zájmových kroužcích škol a v dalších volnočasových institucích.
Description
54 s., 12 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
school clubs, leisure activities, školní družina, zájmová činnost
Citation
ISSN
ISBN