Výuka zeměpisu v čase nařízené distanční výuky na 2. stupni základních škol

dc.contributor
dc.contributor.advisorNižnanský Branislav, doc. RNDr. CSc. : 61162
dc.contributor.authorHolec, Michal
dc.date.accessioned2022-12-17T18:49:23Z
dc.date.available2022-12-17T18:49:23Z
dc.date.committed2022-4-28
dc.date.defense2022-06-07
dc.date.submitted2021-3-17
dc.date.updated2022-6-7
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractPráce je zaměřena na distanční výuku zeměpisu v čase nařízené distanční výuky na 2. stupni základních škol. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části je pozornost zaměřena na zpracování dostupných zdrojů k distanční výuce konkrétně na distanční výuku geografie. Důležitou složkou je využití ICT v online výuce. Zároveň jsou zde analyzovány tiskové zprávy České školní inspekce nebo průzkumy veřejného mínění. Teoretická složka práce je základem pro sestavení dotazníku. V praktické části práce jsou analyzovány zkušenosti dalších vyučujících zeměpisu, konkrétně z rozhovoru a dotazníku. Vše je doplněno a reflektováno s autorovými pedagogickými zkušenostmi.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on distance learning of geography in 2020, 2021, 2022 at lower secondary schools in the Czech Republic. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with resources focused on distance learning of geography. Utilization of ICT in distance learning is one of the most important parts of the thesis. In the theoretical part there are described reports of the Czech School Inspectorate and public opinion surveys. The theoretical part is the basis for survey. In the practical part of the thesis are analyzed experiences of other geography teachers, specifically from the interview and survey. Both parts are confronted with the author´s experiences of teaching.en
dc.description.mark1
dc.format78 s.
dc.format.extentnejsou
dc.identifier.signatureV 202204211
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/166427
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonparHanus, M., 2015. Tablety ve výuce zeměpisu: správná volba? Geografické rozhledy, 25(2), pp.14-17. Available at: https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/clanek/140/pdf [Accessed March 07, 2021].par parHavelková, L., Hanus, M., 2014. Význam rozvoje mapových dovedností ve výuce. Geografické rozhledy, 24(3), p.14. Available at: https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/clanek/207/pdf [Accessed March 07, 2021].par parPavlas, T. et al., 2020. Zkušenosti žáků a učitelů základních škol s distanční výukou ve 2. pololetí školního roku 2019/2020: Shrnutí vybraných zjištění a doporučení pro následující období. In Csicr.cz. Praha 5: Česká školní inspekce. Available at: https://tarantula.ruk.cuni.cz/AKTUALITY-11135-version1-tz_zkusenosti_zaku_a_ucitelu_zs_s_distancni_vyukou_2_pol_2019_2020.pdf [Accessed March 05, 2021].par parRussell, G., 2001. Is Virtual Schooling a Virtual Reality? [online]. Dostupné z: underlinehttp://fno.org/mar01/virtualschool.html [Accessed March 05, 2021]par parTůma, F., 2013. ICT ve výuce zeměpisu. Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy, 137(3), pp.17-20. Available at: https://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/wp-content/uploads/sites/17/2014/10/komensky_03_13.pdf [Accessed March 05, 2021].par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectdistanční výukacs
dc.subjectzeměpiscs
dc.subjectdruhý stupeň základní školycs
dc.subjectIKT a zeměpiscs
dc.subjectzeměpisný atlascs
dc.subjectDistance Learningen
dc.subjectTeaching Geographyen
dc.subjectLower Secondary Schoolen
dc.subjectICT and Geographyen
dc.subjectGeographical Atlasen
dc.titleVýuka zeměpisu v čase nařízené distanční výuky na 2. stupni základních školcs
dc.titleThe teaching of geography in a time of pandemic of COVID-19 in a lower secondary schoolsen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineZEma-DJmi
local.degree.programmeZeměpis se zaměřením na vzdělávání
local.degree.programmeabbreviationB0114A300070
local.department.abbreviationKGE
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP19000086
local.identifier.stag43943
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis46d55a26-a7c3-42b2-89fc-9ce66df62f5b
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo4211
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Holec_BP.pdf
Size:
1.79 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
holec_niz.doc
Size:
880.5 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
holec.pdf
Size:
264.8 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP