Výuka zeměpisu v čase nařízené distanční výuky na 2. stupni základních škol

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Práce je zaměřena na distanční výuku zeměpisu v čase nařízené distanční výuky na 2. stupni základních škol. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části je pozornost zaměřena na zpracování dostupných zdrojů k distanční výuce konkrétně na distanční výuku geografie. Důležitou složkou je využití ICT v online výuce. Zároveň jsou zde analyzovány tiskové zprávy České školní inspekce nebo průzkumy veřejného mínění. Teoretická složka práce je základem pro sestavení dotazníku. V praktické části práce jsou analyzovány zkušenosti dalších vyučujících zeměpisu, konkrétně z rozhovoru a dotazníku. Vše je doplněno a reflektováno s autorovými pedagogickými zkušenostmi.
The thesis is focused on distance learning of geography in 2020, 2021, 2022 at lower secondary schools in the Czech Republic. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with resources focused on distance learning of geography. Utilization of ICT in distance learning is one of the most important parts of the thesis. In the theoretical part there are described reports of the Czech School Inspectorate and public opinion surveys. The theoretical part is the basis for survey. In the practical part of the thesis are analyzed experiences of other geography teachers, specifically from the interview and survey. Both parts are confronted with the author´s experiences of teaching.
Description
Subject(s)
distanční výuka, zeměpis, druhý stupeň základní školy, IKT a zeměpis, zeměpisný atlas, Distance Learning, Teaching Geography, Lower Secondary School, ICT and Geography, Geographical Atlas
Citation
ISSN
ISBN