Využití nástrojů kurzového zajištění podniku

dc.contributor
dc.contributor.advisorHyblerová Šárka, Ing. Ph.D. : 54833
dc.contributor.authorOuvín, Petr
dc.date.accessioned2020-07-14T05:37:24Z
dc.date.available2020-07-14T05:37:24Z
dc.date.committed2021-8-31
dc.date.defense2020-06-24
dc.date.submitted2019-10-31
dc.date.updated2020-6-24
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá řešením kurzového rizika v podniku. Hlavním tématem je specifikace metod a nástrojů, kterých může podnik využít k zajištění proti nepříznivému vývoji kurzů. Práce je dělena na čtyři kapitoly. První kapitola se věnuje obecně rizikům, dále se zaměřuje na finanční rizika. Následuje určování měnových kurzů, značení devizových kurzů a funkce kurzu České národní banky. Poté práce přechází na problematiku kurzového rizika a charakteristiku jednotlivých metod jeho eliminace. Dalšími řešenými oblastmi jsou obchodní vztahy podniků s bankami a hledání spolehlivého zdroje aktuálních informací o trzích. Finální část se zaobírá společností CRYTUR, spol. s r. o., jejíž hlavní činností je výroba a zpracování syntetických krystalů a jejich výzkum a vývoj. Nedílnou součástí práce jsou prvky mezinárodního obchodu. Výstupem práce je vyhodnocení kurzového zajištění sledovaného podniku.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the solution of an exchange rate risk in a company. The main topic is the specification of the methods and instruments that a company can use to hedge against adverse exchange rate developments. The bachelor thesis is divided into four chapters. The first chapter deals with the risks in general, with a subsequent focus on financial risks. Furthermore, the thesis focuses on determining exchange rates, designation of exchange rates and the function of the exchange rate set by the Czech National Bank. Then the thesis moves to exchange rate risk and characteristics of each methods of its elimination. Other covered areas are business relations between companies and banks and finding a reliable source of up-to-date market information. Final part deals with CRYTUR, Ltd., whose main focus is on synthetic crystal manufacturing and processing and on its research and development. Elements of international trade make up an essential part of the thesis. The output of the thesis is the evaluation of the exchange rate hedging of the monitored company.en
dc.description.mark
dc.format53
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky
dc.identifier.signatureV 202001853
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/157320
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemHULL, John. 2015. Options, futures, and other derivatives. 9hindexth ed. Boston: Pearson. ISBN 978-0133456318. itemJÍLEK, Josef. 2010. Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2. vyd. Praha: GRADA Publishing. ISBN 978-80-247-3696-9. itemKRULIŠ, Jiří. 2011. Jak vítězit nad riziky: aktivní management rizik - nástroj řízení úspěšných firem. Praha: Linde. ISBN 978-80-7201-835-2. itemPROQUEST. 2019 Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2019-09-26]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz enditemize parKonzultant: Ing. Lenka Lhotáková, MBApar
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectFinanční derivátcs
dc.subjectforwardcs
dc.subjectfuturescs
dc.subjectkurzové rizikocs
dc.subjectměnový kurzcs
dc.subjectopcecs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectswapcs
dc.subjectCurrency exchange rateen
dc.subjectexchange rate risken
dc.subjectfinancial derivateen
dc.subjectforwarden
dc.subjectfuturesen
dc.subjectoptionen
dc.subjectrisken
dc.subjectswapen
dc.titleVyužití nástrojů kurzového zajištění podnikucs
dc.titleThe use of a company's exchange rate hedging instrumentsen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineMO
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKFÚ
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE17000102
local.identifier.stag40351
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06666640
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo1853
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Ouvin_Petr_Vyuziti_nastroju_kurzoveho_zajisteni_podniku.pdf
Size:
791.96 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_BP_2020_Ouvin_Petr.pdf
Size:
213.05 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
14.32 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP