Začátek i konec, oboje potřebuje péči

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Předmětem závěrečné práce je projekt, jehož smyslem je posílit sociální vazby mezi dětmi a seniory formou vybraných volnočasových aktivit, které interaktivně rozvíjejí jejich komunikační, fyzické a paměťové schopnosti. Cílem pedagogického projektu je rozvoj mezigeneračního soužití dětí mladšího školního věku a seniorů.
The subject of this closing work is a project, whose purpose is to strengthen the social ties between children and seniors via chosen leisure activities, which interactively cultivate their communicative, physical, and memory capabilities. The goal of this pedagogical project is the development of multigenerational coexistence of younger school-age children and seniors.
Description
Subject(s)
Zájmový kroužek, dítě mladšího školního věku, senior, mezigenerační setkávání, pedagogický projekt, Interest group, younger school-age child, senior, mutigenerational encounter, pedagogical project
Citation
ISSN
ISBN
Collections