Traducción comentada de los cuentos de Juan José Millás

Title Alternative:Commented translation of the stories written by Juan José Millás
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis deals with the introduction of the basic chapters of the translation theory, and those chapters that are crucial for answering questions before the actual translations as a creative process. Among those chapters belong the chosen methods of translation, the selection of suitable equivalents and the procedures to find such an equivalent. The work brings the translated version of two stories of Spanish writer of the 20th century, Juan José Millás, and the subsequent commentary, which includes an analysis of selected procedures for finding equivalents, determination of linguistic diversity in terms of stylistics and grammar, and the presentation of examples of such words and language means that formed the problematic part during the transformation from SL to TL.
Bakalářská práce pojednává o uvedení základních kapitol teorie překladu a dále takových kapitol, které jsou klíčové pro zodpovězení otázek před samotným překladem jako tvůrčím procesem. Mezi tyto kapitoly v práci řadíme vybrané metody překladu, výběr vhodného ekvivalentu a postupy k nalezení takového ekvivalentu. Práce přináší verzi překladu dvou povídek španělského spisovatele 20. století, Juana Josého Milláse, a následný komentář, který zahrnuje rozbor zvolených postupů při hledání ekvivalentů, analýzu jazykových rozlišností z hlediska stylistiky a gramatiky a předložení příkladů takových výrazů a jazykových prostředků, které tvořily problematickou část při transformaci z VJ do CJ.
Description
katedra: KRO; přílohy: 1 kopie překládáného textu; rozsah: 54 s. (84 943)
Subject(s)
translation, theory, creative process, method, equivalent, commentary, teorie, překlad, ekvivalent, metoda, tvůrčí proces, komentář
Citation
ISSN
ISBN