Městská knihovna v České Lípě

Abstract
Cílem bakalářské práce je naleznout podobu nové Městské knihovny, která se stane kulturním, vzdělávacím a společenským centrem s množstvím aktivit, které přesáhnou rámec klasické knihovny. Návrh je umístěn do proluky v historickém jádru města.
The aim of the bachelor thesis is to find a form of the new Municipal Library in Česká Lípa, which will become a cultural, educational, and social center with a number of activities that will go beyond the framework of a classic library. Project is located in the gap site in the historic center of the town.
Description
Subject(s)
knihovna, Česká Lípa, knihy, galerie, sál, veřejný prostor
Citation
ISSN
ISBN