Informační a komunikační technologie při výchově a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Title Alternative:Using Information and Communication Technologies in the Upbringing and Education of Children with Special Education Needs
Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá využíváním informačních a komunikačních technologií u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem bakalářské práce je charakterizovat možnosti informačních a komunikačních technologií při výchově a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a zjistit, jak jsou informační a komunikační technologie při výchově a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami využívány. V teoretické části jsou vymezeny pro práci důležité pojmy: děti se speciálními vzdělávacími potřebami a také informační a komunikační technologie. Důraz je kladen na děti s mentálním, sluchovým a kombinovaným postižením a také na děti s narušenou komunikační schopností. Další kapitoly práce se věnují využívání informačních a komunikačních technologií u dětí s různými postiženími. V empirické části jsou představeny výsledky průzkumu, který se zaměřil na zjištění, jak jsou informační a komunikační technologie využívány u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Metodou průzkumu byl dotazník, který byl osobně distribuován mezi děti, které navštěvují ''speciální školy'' a také mezi pedagogy, kteří vyučují ve ''speciálních školách.'' Výsledky bakalářské práce ukázaly, že informační a komunikační technologie jsou často ve vyučování využívány, ale je potřebné školy lépe vybavit. Délka praxe u pedagogů není rozhodující při využívání informačních a komunikačních technologií, velká část pedagogů má absolvovaný kurz informačních a komunikačních technologií nebo se je naučili využívat při svém vlastním neinstitucionálním studiu.
Description
66 stran, 11 stran příloh :barevné ilustrace, tabulky, grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
children with disabilities, education, information and communication technology, zdravotně postižené děti, výchova a vzdělávání, informační a komunikační technologie
Citation
ISSN
ISBN