Řízení měnových rizik ve společnosti KSM Castings CZ a.s.

Abstract
Bakalářská práce se zaobírá řešením měnových rizik ve společnosti. Kapitoly práce senejprve věnují riziku obecně, následně jeho klasifikaci a charakteristice druhů. Dalšímtématem je měnový kurz a měnové režimy. Poté se práce více zaměřuje na měnová rizika,která plynou ze změn měnových kurzů, což znamená rizika kurzová, dále také inflační aúroková, která jsou probrána podrobněji. V neposlední řadě se soustředí také na způsobyjejich řízení v podniku, v práci je zmíněno několik nástrojů, které je možno k zajištěnívyužívat. Praktická část se zabývá společností KSM Castings CZ a.s., která je součástímezinárodní skupiny KSM Castings Group a je významným producentem odlitků z lehkýchkovů pro automobilový průmysl. V práci jsou zobrazeny eventuální dopady měnových rizikpro firmu v různých případech a jejich analýza. V neposlední řadě jsou uvedeny možnénávrhy na zlepšení řešení týkajících se měnových rizik.
This bachelor thesis deals with solving monetary risk within a company. The first theme isdedicated to risk in general, classification and types. The next theme is exchange rates andmonetary regimes. The thesis then moves on to focus in detail on resulting monetary risk,which means exchange, inflation and interest rate risks. Last but not least this topic alsoconcentrates on the methods of risk control in a business. In the thesis are mentioned a fewtools, that are possible to use. The practical part concentrates on KSM Castings CZ Inc.which belongs to international KSM Castings Group. The company is an important producerof light metal castings for the automotive industry. In the thesis are presented the effects ofmonetary risk for the company in different situations, and their analysis. Finally, arementioned suggestions for possible improvements and solutions relating to monetary risk.
Description
Subject(s)
riziko, měna, měnová rizika, měnový kurz, kurzové riziko, zisk, ztráta, řízení rizik, zajištění, Risk, currency, monetary risk, exchange rate, exchange risk, profit, loss, risk management, insurance
Citation
ISSN
ISBN