Projektování služby první pomoci při ohrožení alkoholovou závislostí

dc.contributor
dc.contributor.advisorThelenová Kateřina, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorTomková, Jitka
dc.contributor.otherSkolitel : 65376 Kratochvíl Petr, prof. RNDr. DrSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 60108 Mačí Jan, Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 63900 Štětina David, Ing.
dc.date2015
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2015-04-24
dc.date.defense2015-06-04
dc.date.submitted2014-04-23
dc.date.updated24.6.2016 17:13
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je projektování služby, která by poskytovalapomoc osobám, které jsou ohroženy alkoholovou závislostí, jejich rodiněa blízkým osobám. Teoretická část objasňuje pojem alkohol, závislost naněm, psychické změny a poruchy, které mohou nastat, problémys alkoholem v rodině. Popsány jsou terapie, které je možné použít připroblémech se závislým členem rodiny. V praktické části práce jeprezentován výzkum, který byl prováděn v Mladé Boleslavi, jehož cílembylo zjistit, zda ve městě existuje služba, která by poskytovala pomoczávislým na alkoholu a jejich rodinám. Následuje založení neziskovéorganizace podle občanského zákoníku a podle zákona o sociálníchslužbách.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to design a service that would provide help topeople who are at risk of alcohol addiction, their families and theirsurroundings. The theoretical part explains the concept of alcoholaddiction, psychological changes and disturbances that can occur withalcohol problems in the family. Described are therapies that can be usedfor problems with an addicted family member. The practical part of thethesis presents research that was conducted in Mlada Boleslav, with theaim to determine whether there is any service to provide help foralcoholics and their families. Follows the establishment of a non-profitorganizations under the civil code and the law on social services.en
dc.description.mark
dc.format57 s.
dc.format.extentIlustrace, Schémata, Grafy, Tabulky nejsou , Grafy ROM , Grafy, Tabulky 1 , Grafy, Tabulky , Tabulky 1x , Grafy , Grafy, Tabulky , Grafy, Tabulky
dc.identifier.signatureV 227/15 Pb
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/25684
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonFISCHER, S., ŠKODA, J., 2009. Sociální patologie: analýza příčin a možností ovlivňování závažných sociálně patologických jevů. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2781-3.
dc.relation.isbasedonNEŠPOR, K., 2003. Návykové chování a závislost. Praha: Portál. ISBN 80-7178-831-7.
dc.relation.isbasedonSATIR, V., BALDWIN, M., 2012. Terapie rodiny krok za krokem podle Virginie Satirové. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0179-3.
dc.relation.isbasedonSMOLÍK, P., 2002. Duševní a behaviorální poruchy: průvodce klasifikací, nástin nozologie, diagnostika. Praha: Maxdorf. ISBN 80-85912-18-X.
dc.relation.isbasedonVÁGNEROVÁ, M., 2008. Psychopatologie pro pomáhající profese. 4. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-414-4.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectAlkoholcs
dc.subjectzávislostcs
dc.subjectporuchacs
dc.subjectnemoccs
dc.subjectrodinacs
dc.subjectškodlivé užívánícs
dc.subjectrodinnáterapiecs
dc.subjectprevencecs
dc.subjectpomoccs
dc.subjectsystémový přístupcs
dc.subjectsociální službycs
dc.subjectneziskováorganizacecs
dc.subjectAlcohol addiction disorderen
dc.subjectillnessen
dc.subjectfamilyen
dc.subjectharmful useen
dc.subjectfamily therapyen
dc.subjectpreventionen
dc.subjectassistanceen
dc.subjectsystem accessen
dc.subjectsocial servicesen
dc.subjectnon-profitorganizationen
dc.subject.verbisalkoholismuscs
dc.subject.verbisalcoholismen
dc.subject.verbisemergency medical servicesen
dc.subject.verbislékařská služba první pomocics
dc.titleProjektování služby první pomoci při ohrožení alkoholovou závislostícs
dc.titleDesigning Service of the First Aid in Case of Alcohol Addictionen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplineSPP
local.degree.programmeSociální práce
local.degree.programmeabbreviationB7508
local.department.abbreviationKSS
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.stag30114
local.identifier.verbiskpw06485474
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:57:51cs
local.verbis.studijniprogramKSS Sociální práce/Sociální práce a penitenciární péčecs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Tomkova.pdf
Size:
3.63 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Tomkova.pdf
Size:
328.25 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
protokol.pdf
Size:
38.81 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP