Projektování služby první pomoci při ohrožení alkoholovou závislostí

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Cílem bakalářské práce je projektování služby, která by poskytovalapomoc osobám, které jsou ohroženy alkoholovou závislostí, jejich rodiněa blízkým osobám. Teoretická část objasňuje pojem alkohol, závislost naněm, psychické změny a poruchy, které mohou nastat, problémys alkoholem v rodině. Popsány jsou terapie, které je možné použít připroblémech se závislým členem rodiny. V praktické části práce jeprezentován výzkum, který byl prováděn v Mladé Boleslavi, jehož cílembylo zjistit, zda ve městě existuje služba, která by poskytovala pomoczávislým na alkoholu a jejich rodinám. Následuje založení neziskovéorganizace podle občanského zákoníku a podle zákona o sociálníchslužbách.
The aim of this thesis is to design a service that would provide help topeople who are at risk of alcohol addiction, their families and theirsurroundings. The theoretical part explains the concept of alcoholaddiction, psychological changes and disturbances that can occur withalcohol problems in the family. Described are therapies that can be usedfor problems with an addicted family member. The practical part of thethesis presents research that was conducted in Mlada Boleslav, with theaim to determine whether there is any service to provide help foralcoholics and their families. Follows the establishment of a non-profitorganizations under the civil code and the law on social services.
Description
Subject(s)
Alkohol, závislost, porucha, nemoc, rodina, škodlivé užívání, rodinnáterapie, prevence, pomoc, systémový přístup, sociální služby, neziskováorganizace, Alcohol addiction disorder, illness, family, harmful use, family therapy, prevention, assistance, system access, social services, non-profitorganization
Citation
ISSN
ISBN