Odklad povinné školní docházky z pohledu pedagogů mateřských škol

Title Alternative:Postponement of Compulsory School Attendance from The Perspective of Teachers of Kindergartens
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tématem předložené bakalářské práce je problematika odkladů povinné školní docházky z pohledu pedagogů mateřských škol na Českolipsku. Cílem bakalářské práce bylo zjistit příčiny a okolnosti odkladu povinné školní docházky u dětí a zmapovat používané metody pro posuzování školní zralosti v mateřských školách na Českolipsku. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů popisovala a objasňovala pojmy související s vývojem dítěte v předškolním období a odkladem povinné školní docházky. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníků distribuovaných mezi 40 pedagogů mateřských škol na Českolipsku příčiny a okolnosti odkladů povinné školní docházky a metody posuzování školní zralosti v mateřských školách. Výsledky ukázaly, že nejčastější příčinou odkladů povinné školní docházky u dětí na Českolipsku je celková nezralost dítěte a nejčastěji používanou metodou k posouzení školní zralosti v mateřské škole je pozorování. Zjištění vyústila v konkrétní navrhovaná opatření v oblasti prevence odkladů povinné školní docházky formou besed s odborníky pořádaných mateřskou školou pro pedagogy i pro rodiče a doporučení komplexní diagnostiky školní zralosti v mateřských školách. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat zjištění, že odklady povinné školní docházky i posouzení školní zralosti v mateřské škole je významným problémem, kterým je třeba se zabývat.
Description
62 s., 8 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
school readiness s, preschool children n, child development t, kindergartens s, školní zralost t, děti předškolního věku u, vývoj dítěte e, mateřské školy y
Citation
ISSN
ISBN