Návrh marketingové strategie pro softwarovou společnost

Title Alternative:Marketing strategy proposal for software company
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The theme of the thesis Marketing strategy proposal for software company is creating effective marketing strategy for existing Czech software company. The bachelor thesis deals with theory of marketing, marketing strategies and their creation and highlights the importance of marketing strategies for quality company management in a competitive market. The bachelor thesis is divided into three individual parts. In the first one the autor deals with the theory of marketing planning. The next chapter deals with the marketing plan theory itself and its parts which are connected with the designing and implementation of marketing strategies into companies. The final part is devoted to the practical part of the bachelor thesis and outlines authors own marketing strategy.
Předmětem bakalářské práce Návrh marketingové strategie pro softwarovou společnost je vytvoření efektivní marketingové strategie pro již existující softwarovou společnost na českém trhu. Bakalářská práce se zabývá teorií marketingu, marketingových strategií a jejich tvorby, včetně zdůraznění významu těchto strategií pro kvalitní vedení společnosti na konkurenčním trhu. Bakalářská práce Návrh marketingové strategie pro softwarovou společnost je rozdělena do tří jednotlivých částí. V první části se autor věnuje teorii marketingového plánování. Další kapitola se zaobírá teorií samotného marketingového plánu a jeho částí, které souvisí s tvorbou a následnou implementací marketingových strategií do podniků. V poslední části se již autor věnuje praktické části práce a pojednává o vlastním návrhu strategie pro již fungující softwarovou společnost.
Description
katedra: KIN; rozsah: 53 s. (61 000 znaků)
Subject(s)
marketing strategy, marketing mix, strategic marketing process, communication mix, marketingová strategie, marketingový mix, strategický marketingový proces, komunikační mix
Citation
ISSN
ISBN