Vzdělávání sester

Title Alternative:Education of Nurses
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této práce je porovnat úroveň vzdělání sester vzhledem k jejich postavení na pracovišti a druhým cílem je zjistit, jak vnímají sestry systém vzdělávání v současné době a zda cítí potřebu zvyšovat si svou kvalifikaci. Výzkum byl prováděn ve dvou nemocničních zařízeních - v Krajské nemocnici Liberec, a.s. a v Mělnické zdravotní, a.s. Na počátku výzkumného šetření bylo provedeno osobní šetření v obou nemocničních zařízeních. Dotazníkové šetření se týkalo pouze všeobecných sester různého vzdělání a postavení na pracovišti. Výsledky výzkumu jsou graficky zpracovány a pomocí statistické metody chí-kvadrát vyhodnoceny.
Description
82 s., 19 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
adult learning, nurses, vzdělávání dospělých, zdravotní sestry
Citation
ISSN
ISBN