Rozvoj tvořivosti ve volnočasovém kroužku s prvky waldorfské pedagogiky u předškolních dětí

Title Alternative:Developing creativity through spare time activities with elements of Waldorf education for preschool children
dc.contributor.authorPolovková, Magdaléna
dc.date.accessioned2018-12-03T18:43:17Z
dc.date.available2018-12-03T18:43:17Z
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá rozvojem tvořivosti a pedagogikou Rudolfa Steinera. Jejím cílem je nastínit osobnost Rudolfa Steinera a jeho obecné principy se zřetelem na prvních sedm let věku dítěte. Dále předkládá ucelený program tvořivých činností motivovaných slavnostmi od sv. Martina po Velikonoce s využitím prvků waldorfské pedagogiky. Teoretická část se zabývá rozvojem tvořivosti, vývojem a potřebami předškolního dítěte a výchovnými principy waldorfské pedagogiky. Zaměřuje se na úlohu vychovatele, potřebu dítěte získávat smysluplné podněty zvenčí, potřebu životní jistoty, potřebu smysluplného světa a otevřené budoucnosti, zabývá se rozvojem smyslů a utvářením řádu. Praktická část představuje program inspirovaný slavnostmi a tradicemi od sv. Martina po Velikonoce realizovaný ve volnočasovém kroužku tvořivosti s principy waldorfské pedagogiky.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the development of creativity and pedagogy of Rudolf Steiner. Its aim is to outline the personality of Rudolf Steiner and his pedagogical principles with respect to the first seven years of the child's age. It also presents a comprehensive program of creative activities motivated by celebrations of St. Martin and Easter using elements of Waldorf pedagogy. The theoretical part deals with the development of creativity, development and needs of pre-school children and educational principles of Waldorf pedagogy. It focuses on the role of the educator, children needs in terms of meaningful stimuli from the outside world, the need of skills for life and life goals/aims; securities, the need for a meaningful world and an open future, it deals with the development of senses and the formation of the order. It also deals with the symbolism of the celebrations of the year and outlines the content of the art and work activities at Waldorf kindergarten. The practical part is a program inspired by celebrations and traditions of St. Martin and Easter implemented in an afternoon club of creativity with the principles of Waldorf pedagogy.en
dc.identifier.signatureV 303/17 Pb
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/60880
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject.verbiswaldorfská pedagogikacs
dc.subject.verbiskreativitacs
dc.subject.verbispředškolní věkcs
dc.subject.verbisWaldorf educationen
dc.subject.verbiscreative abilityen
dc.subject.verbispreschool ageen
dc.titleRozvoj tvořivosti ve volnočasovém kroužku s prvky waldorfské pedagogiky u předškolních dětícs
dc.title.alternativeDeveloping creativity through spare time activities with elements of Waldorf education for preschool childrenen
dc.typebakalářské prácecs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.faculty.abbreviationBAK
local.identifier.verbiskpw06537048
local.note.administratorsStare VSKP
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:52:27cs
local.verbis.studijniprogramKPP Vychovatelství/Pedagogika volného časucs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba.pdf
Size:
201.33 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_oponenta.pdf
Size:
232.63 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_vedouciho.PDF
Size:
338.79 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
V_30317_Pb.pdf
Size:
2.25 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP