Vliv konopných kalhotek na kvasinky a gynekologické problémy

dc.contributor
dc.contributor.advisorFridrichová Ludmila, doc. Ing. Ph.D. : 55058
dc.contributor.authorBezová, Vanesa
dc.date.accessioned2021-12-23T07:07:18Z
dc.date.available2021-12-23T07:07:18Z
dc.date.committed2021-8-30
dc.date.defense2021-09-14
dc.date.submitted2020-3-22
dc.date.updated2021-10-14
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá ověřením hypotéz, že kalhotky s konopnými vlákny zpomalují rozmnožování kvasinek a přinášejí vyšší pocit komfortu. V první kapitole teoretické části jsou představeny základní informace o konopí, legislativě jeho pěstovaní, konopných vláknech a zpracování konopí pro textilní průmysl. V návaznosti na první kapitolu je ve druhé kapitole představena česká firma Bohempia specializující se na obuv, oděvy a doplňky z konopí. V této kapitole jsou také popsány konopné kalhotky, které budou předmětem výzkumu v praktické části této práce. Třetí kapitola je zaměřena na kvasinky způsobující vulvovaginální kandidózu např. Candida albicans a Saccharomyces cerevisiae a na laboratorní diagnózu tohoto kvasinkového onemocnění. V poslední kapitole jsou popsány komfortní vlastnosti textilu, kterými jsou psychologický, senzorický, termofyziologický a patofyziologický komfort. Dále jsou popsány subjektivní metody hodnocení těchto vlastností.Praktická část bakalářské práce je rozdělena do dvou výzkumných činností. V první části je vytvořeno dotazníkové šetření, které srovnává komfort respondentek po dni nošení 100% bavlněných kalhotek a po dni nošení kalhotek SIMO značky Bohempia s materiálovým složením 70% bavlna, 30% konopí. Druhou částí je několikadenní laboratorní testování, při němž se zkoumalo množení kvasinek Saccharomyces cerevisiae na konopné textilii. Toto testování probíhá metodou AATCC 147 a testem přímého nánosu kvasinek (nános, vytřepání a kultivace).cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with testing the hypotheses that panties with hemp fibers slow down the reproduction of yeast and bring a greater sense of comfort. In the first chapter of the theoretical part, basic information about hemp, hemp cultivation legislation, hemp fibers and hemp processing for the textile industry are presented. Following on from the first chapter, the second chapter introduces the Czech company Bohempia, which specializes in hemp footwear, clothing and accessories. This chapter also describes hemp panties, which will be the subject of research in the practical part of this thesis. The third chapter focuses on the yeasts causing vulvovaginal candidiasis, e.g. Candida albicans and Saccharomyces cerevisiae, and the laboratory diagnosis of this yeast disease. The fourth and final chapter describes the comfort properties of textiles, which are psychological, sensory, thermophysiological and pathophysiological comfort. Subjective methods for assessing these properties are also described.The practical part of the bachelor thesis is divided into two research activities. In the first part, a questionnaire survey is developed to compare the comfort of the respondents after a day of wearing 100% cotton panties and after a day of wearing SIMO panties of the Bohempia brand with a material composition of 70% cotton, 30% hemp. The second part is several days of laboratory testing to investigate the multiplication of Saccharomyces cerevisiae yeasts on hemp textiles. This testing is carried out using the AATCC 147 method and a direct yeast deposition test (deposition, shaking and culturing).en
dc.description.mark
dc.format78 s. (80 351 znaků)
dc.format.extentIlustrace 0
dc.identifier.signatureV 202103644
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/161332
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginenumerate itemHES, Luboš a Petr SLUKA. Úvod do komfortu textilií. 1. vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. ISBN~80-7083-926-0 itemŠPAČEK, Jiří, Ivo KALOUSEK a Petr JÍLEK. Vybrané kapitoly z gynekologie. 1. vydání. B.m.: Mladá fronta a.s., 2018. ISBN~978-80-204-4646-6. endenumerate
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectkonopícs
dc.subjectkalhotkycs
dc.subjectkvasinkycs
dc.subjectvulvovaginální kandidózacs
dc.subjectkomfortní vlastnostics
dc.subjectAATCCcs
dc.subjectcannabisen
dc.subjectpantiesen
dc.subjectyeasten
dc.subjectvulvovaginal candidiasisen
dc.subjectcomfort propertiesen
dc.subjectAATCCen
dc.titleVliv konopných kalhotek na kvasinky a gynekologické problémycs
dc.titleEffect of hemp panties on yeast and gynecological problemsen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineTM
local.degree.programmeTextil
local.degree.programmeabbreviationB3107
local.department.abbreviationKHT
local.facultyFakulta textilnícs
local.faculty.abbreviationFT
local.identifier.authorT18000180
local.identifier.stag42883
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis2b0d32ef-27b7-4866-92a4-039307fbb528
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3644
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Bezova_Konopne_kalhotky.pdf
Size:
4.36 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
VPposudek_BP_Vanesa_Bezova_.pdf
Size:
195.34 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
20.67 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP