Umísťování dětí do dětských domovů

Title Alternative:Placing Children in Orphanages
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou umísťování dětí do dětských domovů. Cílem práce je zjistit a analyzovat důvody umísťování dětí do dětských domovů. Pro potřeby této práce byly vybrány děti z okresu Česká Lípa. Bakalářská práce obsahuje část teoretickou a praktickou. Teoretická část objasňuje základní terminologické pojmy, které nastiňují problematiku. Praktická část bakalářské práce poté předkládá průzkumové šetření, které bylo provedeno především na základě studia spisové dokumentace dětí, včetně přehledu zjištěných výsledků. Dále jsou v praktické části ověřovány předpoklady a zveřejněny výsledky šetření. Bakalářská práce nastiňuje některé z hlavních důvodů umísťování dětí do dětských domovů a jejich dalších možností po opuštění dětského domova.
Description
56 s., 2 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
family, institutional child care, rodina, ústavní výchova
Citation
ISSN
ISBN